Uudistetuilla verkkosivuilla Kelan tietopalvelut ovat yhdessä paikassa

Kelan tarjoamat tietopalvelut ja tietotuotteet on nyt koottu kela.fi-sivuille, joilta tietoa voi hakea esimerkiksi aiheen mukaan. Uudistuksen tavoitteena on palvella Kelan tietoja hyödyntäviä asiakkaita ja sidosryhmiä entistä paremmin.

Kela tarjoaa ja kehittää tietopalveluja asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi. Tuotamme muun muassa tutkimuksia, tilastoja ja aineistoja.

– Nyt tämä Kelan tuottama tieto on koottu kela.fi-sivuille yhteen paikkaan selkeäksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi, kertoo uudistamisprojektia vetänyt Tommi Laukka.

– Tavoitteena on, että tiedot löytyvät paremmin ja asiakas näkee kerralla, mitä tietolähteitä esimerkiksi asumistuesta on tarjolla.

Myös sivuston selkeä visuaalinen ilme tukee tiedon löytämistä ja omaksumista.

Kela on merkittävä tiedon tuottaja

Sivuille on luotu tietopalvelujen etusivu, tuote- ja palveluluettelo sekä mahdollisuus selailla tietoja aiheen mukaan. Lisäksi sivuilla kerrotaan Kelan roolista yhteiskunnallisesti merkittävän tiedon tuottajana ja listataan kehittämishankkeet, joissa Kela on mukana. Kela osallistuu aktiivisesti muun muassa sosiaaliturvan uudistamiskomitean työhön.

Sivut on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uudistetut sivut avattiin kesäkuun viimeisenä päivänä, ja ne ovat saatavilla seuraavissa osoitteissa:

Lisätietoa

  • projektipäällikkö Tommi Laukka
  • asiakkuuspäällikkö Minna Ylikoski
  • sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kela.fi