Uudistus kasvatti opiskelijoiden asumistuen
määrää

Uudistuksen jälkeen opiskelijoiden keskimääräinen asumisen tuki nousi 196 eurosta 258 euroon. Asumisen tukea saavien opiskelijoiden määrä kuitenkin väheni.

Valtaosa opiskelijoista siirtyi yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat saavat nyt yleistä asumistukea samalla tavoin kuin muutkin ruokakunnat. Samalla aiempi opintotuen asumislisä poistui.

Uudistuksen jälkeen opiskelijoiden keskimääräinen asumisen tuki nousi 258 euroon kuukaudessa. Ennen uudistusta keskimääräinen asumislisä oli 196 e/kk ja sen maksimimäärä 201,60 e/kk.

Uudistuksen jälkeen myös opiskelijoiden asumismenot ovat kasvaneet: keskimääräiset asumismenot olivat 381 euroa syyskuussa 2016 ja 426 euroa syyskuussa 2017. Tuen määrä kasvoi kuitenkin asumismenoja enemmän.

– Vuokrasta jää opiskelijoiden maksettavaksi keskimäärin 17 euroa vähemmän kuin ennen muutosta, Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen sanoo.

Opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea ympäri vuoden. Asumislisää sai yleensä vain lukuvuoden ajalta.


Katso kuva täysikokoisena.

Yleinen asumistuki ottaa huomioon erot vuokratasossa

Opintuen asumislisä oli saman suuruinen koko Suomessa. Yleinen asumistuki taas ottaa huomioon vuokratason alueelliset erot: tuen määrä riippuu asunnon sijaintikunnasta.

– Kaikissa kuntaryhmissä keskimääräinen asumistuki syyskuussa 2017 oli suurempi kuin keskimääräinen asumislisä syyskuussa 2016. Suurin korotus tukeen tuli Helsingissä, Jauhiainen kertoo.

Yleinen asumistuki maksetaan yhteisesti koko ruokakunnalle, ja siihen vaikuttavat koko ruokakunnan tulot ja asumismenot.

Tuen kustannukset kasvoivat, saajien määrä väheni

Uudistus kasvatti opiskelijoiden asumisen tuen kustannuksia.

Lukuvuonna 2016–2017 Kela maksoi opintotuen asumislisää Suomessa vuokralla asuville opiskelijoille keskimäärin 27 miljoonaa e/kk. Uudistuksen jälkeen Kela maksoi yleistä asumistukea yksin, kaksin tai kimppakämpissä vuokralla asuville opiskelijoille noin 30 miljoonaa e/kk.

Asumisen tukea saaneiden opiskelijoiden määrä kuitenkin väheni noin 140 000 opiskelijasta kuukaudessa noin 110 000 opiskelijaan kuukaudessa.

Kela maksoi vuonna 2017 yleistä asumistukea yhteensä 1 260 miljoonaa euroa. Summa kasvoi edellisvuodesta 17 %, mikä johtuu pääosin opiskelijoiden siirtymisestä tuen piiriin.

Tiedot perustuvat Kelan rekistereihin opintotuen asumislisästä ja yleisestä asumistuesta. Tarkastelu kattaa lukuvuodet 2016–2017 ja 2017–2018. Aineisto kattaa yksinasuvat, pariskunnat ja yhteisöruokakunnat. Opiskelijaruokakunnat, joissa asuu alle 18-vuotiaita lapsia, eivät ole mukana tarkastelussa, koska perheelliset opiskelijat saivat yleistä asumistukea jo aiemmin. Rajausten vuoksi luvut eivät täysin vastaa Kelasto-tilastotietokannan tietoja.