Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua käytettiin entistä enemmän

 

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtiin tammi–kesäkuussa 82 000 tilausta, mikä on 8 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Tulkki löytyi 75 000:een eli 95 %:iin kaikista tilauksista. Erityisesti puhevammaisten asiakkaiden tilanne kohentui edellisvuodesta.

Tammi-kesäkuussa vammaisten tulkkauspalvelun tilausmäärät kasvoivat ja välitysprosentit paranivat, mutta käyttöaste pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan.

Tammi–kesäkuussa tehdyistä 82 000 tulkkaustilauksesta kuulovammaiset asiakkaat tekivät 44 000, puhevammaiset 25 000 ja kuulo-näkövammaiset 13 000. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta tilausten määrä lisääntyi 8 %. Eniten lisääntyivät kuulo-näkövammaisten tilaukset (10 %). Opiskelutulkkaustilaukset ovat mukana luvuissa.

Kuulovammaisten asiakkaiden tilauksista 97 %:iin löytyi tulkki. Puhevammaisten tilauksista tulkki löytyi 91 %:iin ja kuulo-näkövammaisten tilauksista 96 %:iin. Ruotsinkielisten asiakkaiden tilauksista noin 93 %:iin löytyi tulkki.

– Tilausmäärän kasvusta huolimatta välitysprosentti on pysynyt hyvällä tasolla. Erityisen ilahduttavaa on, että puhevammainen asiakas saa nyt aiempaa useammin tilaukseensa tulkin, sanoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö Sari Paloposki.

Tulkki löytyi tarkastelujaksolla 75 000 tilaukseen ja noin 7 000 tilausta jäi tulkkaamatta. Niistä asiakas perui 3 100 tilausta ja tulkkia ei löytynyt 3 700 tilaukseen. Tilaukset tilastoidaan perutuiksi esimerkiksi, jos asiakas sairastuu tai ilmoittaa, ettei tarvitsekaan tulkkia viime hetken muutoksen takia. Jos tulkkia ei yrityksistä huolimatta löydy, se tilastoidaan kohtaan ”tulkkia ei löytynyt”. Tulkin saamiseen vaikuttaa esimerkiksi se, miten eri alueilla toimivat tulkit ilmoittavat olevansa käytettävissä. Käytännössä aivan kaikkiin tilauksiin ei ole mahdollista löytää tulkkia.

Tulkkauspalveluun oli kesäkuun lopussa oikeus noin 6 000 henkilöllä, joista palvelua käytti alkuvuoden aikana 3 100. Palvelun käyttäjistä suurin osa, 2 100 asiakasta, oli kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä oli 750 ja kuulo-näkövammaisia 260. Käyttäjien määrä pysyi ennallaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asiakas lasketaan tulkkauspalvelun käyttäjäksi, jos hän käyttää sitä vähintään 1 tunnin vuodessa.

Kela kilpailutti palvelun vuonna 2017, ja uusi kausi käynnistyi tammikuussa 2018.

Kelan verkkosivuille on lisätty tilastoja tulkkauspalveluista. Sieltä löytyy tietoa mm. tulkkauspalvelujen käyttäjistä, kustannuksista ja tulkeista.
 

Lue lisää