Yhä useampi uusi opiskelija ottaa opintolainaa


Viime syksyn uudet opiskelijat käyttivät opintolainaa aikaisempaa enemmän. Uusi opintoetuus, opintolainahyvitys, näyttää toimivan toivotulla tavalla.

Opintolainahyvitys on uusi opintoetuus niille korkeakouluopiskelijoille, jotka aloittivat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Opiskelija voi saada opintolainahyvityksen, jos hän nostaa opintolainaa ja suorittaa tutkinnon määräajassa. Hyvitys eli Kelan maksama opintolainan ylimääräinen lyhennys voi olla jopa kolmasosa opintolainasta.

Opintolainahyvitys korvasi vuonna 2005 käyttöön otetun verotuksen opintolainavähennyksen, joka ei lisännyt opintolainan käyttöä toivotulla tavalla.

Tilastoselvityksen mukaan syksyllä 2014 aloittaneet ovat käyttäneet opintolainaa selvästi enemmän, kun heitä verrattiin syksyllä 2013 aloittaneisiin.

– Opintolainahyvityksellä tavoiteltiin juuri tätä. Tavoitteena oli, että opiskelijat rahoittaisivat opintonsa opintolainalla eikä käymällä töissä opintojen ohella. Tämän toivottiin lyhentävän opiskeluaikaa, toteaa pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen Kelasta.

Viime syksynä opintonsa aloitti noin 33 500 korkeakouluopiskelijaa. Heistä runsaat 8 300 eli 25 % käytti opintolainaa. Uudet opiskelijat nostivat opintolainaa yhteensä 12,8 milj. euroa, keskimäärin 1 540 euroa opiskelijaa kohti.

Vastaavasti vuonna 2013 uusista korkeakouluopiskelijoista 19 % käytti opintolainaa. Uudet opiskelijat nostivat opintolainaa yhteensä 6,9 milj. euroa, keskimääräin 1 157 euroa opiskelijaa kohti.

– Uusilla korkeakouluopiskelijoilla lainan käyttö on siis lisääntynyt edellissyksystä peräti 39 %. Opintolainan ottamista ovat saattaneet lisätä myös ennätysalhainen korkotaso ja heikentyneet työssäkäyntimahdollisuudet, arvioi Ilpo Lahtinen.

Syksyllä 2014 ensimmäiset korkeakouluopinnot aloittaneille tuli myös muita muutoksia opintotukeen. Heidän opintorahansa on noin 35 e/kk suurempi ja opintotukiaikansa 5 kuukautta lyhyempi kuin aiemmin opintonsa korkeakoulussa aloittaneilla.

Myös tämä muutos voi lisätä opintotuen käyttöä. Kelan tekemässä tilastoselvityksessä ei kuitenkaan näy muutosta opintorahan käytössä. Opintorahan saajien osuus ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittaneista oli syksyllä 2014 yhtä suuri (77 %) kuin edellisenä syksynäkin.

Opintolainahyvitystä markkinoidaan verkossa

Kela markkinoi opintolainahyvitystä korkeakouluopiskelijoille verkko- ja mobiilimainonnalla. Kampanjan ydinviesti on yksinkertainen: Kela piffaa jopa kolmasosan opintolainastasi. Kampanjan avulla halutaan tehdä opintolainahyvitys tunnetuksi korkeakouluopiskelijoille ja kannustaa opiskelijoita ottamaan opintolainaa. Kolmasosa on visualisoitu hauskasti ja osuvasti pizzassa, säilyketölkissä, ruisleivässä ja piirakassa.

 

 

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa http://www.kela.fi/opintolainahyvitys

Opintotuki Facebookissa http://www.facebook.com/opintotuki

Puhelimessa Kelan Opiskelijan tuet -palvelunumero, puh. 020 692 209, ma–pe klo 8–18