Hae sotilasavustus nyt


Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palvelukseen astumista. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 9.7.2018.

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa ase- tai siviilipalvelusta tai aseetonta palvelusta.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin helposti Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Lisäksi asevelvollisen omainen voi hakea asiointipalvelussa perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Verkossa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa

Jos palvelusta suorittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea jo ennen palvelukseen astumista, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Tarvittaessa asumistuen määrä tarkistetaan.

Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa. Kela myöntää sen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Asiantuntijat vastaavat arkisin sotilasavustuksen Kysy Kelasta -palstalla sellaisiin kysymyksiin, joissa ei tarvitse tuntea asiakkaan yksilöllistä tilannetta.

Lisätietoja asiakkaille: