Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3. – Työttömyysetuuksia haetaan kuten aiemmin

Noin 235 000 työttömän työnhakijan työnhakupalvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi, kun työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Kuntakokeiluihin kuuluvat asiakkaat voivat hakea Kelan työttömyysetuuksia normaalisti kokeilujen aikana.

Työllisyyden kuntakokeilujen aikana kokeilussa mukana olevat kunnat hoitavat henkilöasiakkaiden työnhakuun liittyvän neuvonnan ja palvelun. Kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Kokeilujen tavoitteena on auttaa koulutuksen tai työn löytämisessä ja tarjota työnhakijoiden tilanteeseen sopivia palveluita työttömyyden aikana.

TE-palvelut ja kokeiluun osallistuvat kunnat tiedottavat työttömänä olevia, kokeiluun siirtyviä asiakkaita henkilökohtaisesti kirjeellä maaliskuussa 2021. Kokeilun aikana työttömäksi ilmoittautuneet asiakkaat saavat tiedon kokeilusta kirjeellä tai TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelun kautta.

Asiakkaan ei tarvitse olla Kelaan yhteydessä siksi, että hänen työnhakupalvelunsa siirtyvät kunnan hoidettavaksi. Jos työttömyys jatkuu, asiakkaan on täytettävä säännöllisesti työttömyysajan ilmoitus, jonka perusteella Kela maksaa työttömyysetuutta.

Kela saa lausunnot kunnalta ja TE-palveluilta

Kuntakokeilujen aikana Kela saa lausuntoja kunnalta ja TE-palveluilta. Kela tekee työttömyysetuuspäätöksen niiden perusteella. Kunta antaa Kelaan lausunnon työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun. TE-palvelut antaa lausunnon esimerkiksi yritystoiminnan tai opiskelun vaikutuksesta etuusoikeuteen.

Kuntakokeiluun kuuluvan asiakkaan velvollisuus on huolehtia siitä, että hän noudattaa kunnan antamia ohjeita, osallistuu sovittuihin tapaamisiin ja hakee työpaikkoja ja koulutuksia. Näin asiakas varmistaa sen, että työttömyysetuuden maksamiseen ei tule katkoksia. Asiakas voi käyttää kuntakokeilun aikana TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelua ja valtakunnallisia puhelinpalveluita.

Kuntakokeilujen asiakkaista enemmistö saa tukea Kelasta

Kuntakokeiluilla selvitetään, voidaanko työnhakijoiden palveluja parantaa järjestämällä työnhakijoiden palvelut kuntien kautta. Kokeilualueisiin kuuluu 118 kuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta. Kuntakokeilut jatkuvat 30.6.2023 asti.

Työllisyyden kuntakokeiluihin kuuluvat kokeilukuntien alueella asuvat työttömät, lomautetut, työllistettynä olevat tai työllistymistä edistävässä palvelussa olevat asiakkaat, jotka

  • saavat Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa
  • ovat alle 30-vuotiaita
  • puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea tai ovat jonkin muun maan kuin Suomen kansalaisia.

 

Tiedotetta on päivitetty 8.3.2021. Tiedotteen viimeisessä kappaleessa olevia kohderyhmiä on tarkennettu.

Lue lisää