Tutkijahaku: Toiminnallisten häiriöiden
kuntoutusmuotojen selvitys

Kela etsii tutkijaa tai tutkijaparia kartoittamaan toiminnallisten häiriöiden kuntoutusmuotoja. Haku on parhaillaan käynnissä ja päättyy 8.8.2018 klo 16.

Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua haittaavia oireita ja oireyhtymiä, joiden syy ei selviä somaattisissa tai psykiatrisissa tutkimuksissa.

Selvityksen tarkoituksena on

  • etsiä tietoa 18–65-vuotiaille toiminnallisia häiriöitä sairastaville henkilöille tarkoitetuista kuntoutusmuodoista ja niiden toimivuudesta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin
  • kartoittaa kuntoutusmuotojen käyttömahdollisuuksia Kelan järjestämässä kuntoutuksessa
  • kuvata interventioiden keskeiset sisällöt, kesto ja toteutustapa
  • tuottaa tietoa kuntoutuksen toteuttajien pätevyyksistä.

Tehtävä edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta kartoittavien tai systemaattisten selvitysten laatimisesta, hyvää yhteistyökykyä sekä kuntoutuksen ja kuntoutusjärjestelmän tuntemusta. Tehtävän kesto on yhteensä enintään kolme työkuukautta, ja työ toteutetaan vuoden 2018 aikana. Tehtävä toteutetaan tutkimussopimuksella tutkijan tai tutkijoiden organisaation kanssa. Tutkijat ja heidän organisaationsa vastaavat tutkimuksen toteutuksen eri vaiheista. Tutkimusta ohjaa Kelan nimeämä ohjausryhmä.    

Kirjalliset hakemukset lähetetään 8.8.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kela.fi.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet: