Asiakkaat kokevat pitkän avokuntoutuksen hyödylliseksi


Pitkään jatkunut avokuntoutus hyödyttää laaja-alaisesti kuntoutujan arkea, osallistumista ja elämänlaatua.

Kelan julkaisemassa tutkimuksessa haastateltiin pitkään avokuntoutusta saaneita asiakkaita. Kaikki haastatellut kokivat avokuntoutuksen hyödylliseksi. Kaikki olivat edistyneet tai heidän toimintakykynsä oli pysynyt ennallaan viimeisimmänkin terapiavuoden aikana. Terapian jatkumiselle löytyi perusteita.

– Vastauksissa toistuu hyvin toimivan kuntoutuksen hyöty myös yhteiskunnalle, sanoo erikoissuunnittelija Jaana Paltamaa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Tutkimuksen perusteella pitkiä yhtäjaksoisia yksilöterapioita tulisi kehittää hyödyntämällä toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja näyttöön perustuvia suosituksia sekä kehittämällä kuntoutuspalautteiden kirjaamista.

– Kuntoutuksen tulee perustua vaikuttavaksi todettuihin menetelmiin ja työtapoihin. Tarvitaan sekä ­ terapeuttien täydennyskoulutusta että lisää tutkimusta, Paltamaa sanoo.

Kuntoutuspalautteista pitää tulla nykyistä selkeämmin esille muutokset niin kuntoutujan toimintakyvyssä, tavoitteissa kuin terapian toteutuksessakin.

Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista -tutkimukseen osallistui 30 iältään 8–64-vuotiasta kuntoutujaa, jotka olivat saaneet avomuotoista yksilöterapiaa yli 5 vuoden ajan. Lisäksi haastatteluihin osallistui 30 terapeuttia ja 6 lääkäriä.

Julkaisut:

Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O ja Nousiainen E. Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 4, 2017. ISBN 978-952-284-024-0 (pdf).

Paltamaa J, Kanelisto K. Terapeuttien näkemyksiä pitkäkestoisista avokuntoutuksista ja niiden perusteista. Helsinki: Kela, Työpapereita 22, 2017. ISSN 2323-9239 (pdf).