Etuuksien hakeminen tulorekisterin kautta vaatii vielä opettelua

Työnantajan voi olla niin helppo lähettää hakemus tulorekisterin kautta, että hakemuksia lähetetään myös aiheettomasti.    

Jos palkkaohjelmassa on mahdollista lähettää hakemus Kelaan tulorekisterin kautta, käyttäjän kannattaa perehtyä siihen, miten ohjelma muodostaa hakemuksen.

Tulorekisterin kautta haettavan etuuden hakemus lähetetään samoissa tilanteissa kuin ennenkin. Esimerkiksi sairauspäivärahaa haetaan, kun työntekijän sairaus on jatkunut vähintään 9 arkipäivää, tai omavastuuajan laskeminen on epävarmaa, sairaus on alkanut välittömästi kuntoutusrahan tai osittaisen sairauspoissaolon jälkeen tai sairaus on uusiutunut 30 päivän jälkeen siitä, kun työntekijä on saanut sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa.

Hakemuksen käsittely on sujuvampaa, jos työnantaja on jo etukäteen antanut suostumuksensa sähköisten päätösten vastaanottoon.

Perhevapaakorvausta ei voi vielä hakea tulorekisterin kautta

Kela muistuttaa, että vaikka perhevapaakorvauksen hakeminen tulorekisterin kautta on teknisesti mahdollista, hakemustiedot eivät toistaiseksi välity Kelaan. Perhevapaakorvausta voi hakea Työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Työnantajan hakemus – Vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaus (SV 18).

Kela ilmoittaa sivulla www.kela.fi/tyonantajat, kun perhevapaakorvausta voi alkaa hakea tulorekisterin kautta.

Kela kiittää täydentävistä tiedoista tulorekisterissä

Tammikuussa odotettua useampi työnantaja ilmoitti tulorekisteriin palkkatietojen lisäksi täydentäviä palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitietoja, joiden ilmoittaminen on työnantajalle vapaaehtoista. Nämä tiedot hyödyttävät vähitellen sekä työntekijää että työnantajaa, kun Kelan ei enää tarvitse pyytää liitteitä ja lisätietoja erikseen.

Lue lisää