Työnantajan asiointipalvelusta voi tarkistaa, kuka palvelua on käyttänyt ja mihin

Kelan Työnantajan asiointipalvelun Lokitiedot-toiminnolla työnantaja voi tarkistaa, miten ja milloin työnantajan valtuuttama henkilö on asiointipalvelua käyttänyt. Tiedoista voi tarkistaa esimerkiksi, ketkä ovat hakeneet palvelusta tiettyä työntekijää koskevan sähköisen lomakkeen tai päätöksen.

Palvelu on ollut olemassa useamman vuoden, mutta kaikki eivät tunne mahdollisuutta.

Lokitiedot näkyvät palvelussa työnantajan Katso-organisaation pääkäyttäjälle ja rinnakkaispääkäyttäjälle sekä Katso-tunnisteelle, jolla on työnantajan Katso-organisaation valtuutus ja Kelan roolit "Hakemukset, maksut  ja päätökset" sekä "Lokitietojen tarkastaja". Pääkäyttäjä ja rinnakkaispääkäyttäjä voivat myöntää valtuutuksia ja rooleja suoraan Katso-tunnisteelle tai organisaatiolle, jonka pääkäyttäjä voi myöntää saamansa valtuutuksen ja roolin Katso-tunnisteelle.

Katso-roolilla "Hakemukset, maksut ja päätökset" voi lähettää lomakkeita ja katsoa saman Y-tunnuksen nimissä aiemmin lähetettyjä lomakkeita sekä avata työnantajalle lähetetyt päivärahapäätökset ja maksetut suoritukset.  

Lokitietoina kerätään ja näytetään muun muassa seuraavat tiedot:

  • Päivämäärä ja kellonaika, milloin palvelua tiettyä toimintoa on käytetty
  • Katso-tunniste (6-merkkinen tunnus)
  • Kuka palvelua on käyttänyt kyseisenä aikana eli Katso-tunnisteen omistajan nimi siten kuin se on tallennettu Katso-palveluun
  • Toiminto, joka palvelussa on avattu em. aikana, esim. "Maksujen hakutulokset, 05.10.2018 – 06.10.2018"
  • Sen työntekijän henkilötunnus, jonka tiedoilla em. toiminto on avattu.
Kysymykset Kelan etuusjärjestelmäyksikölle sähköpostitse: esara(a)kela.fi

Lisätietoja