Työnantajille korvattiin perhevapaiden kuluja yli 200 miljoonaa euroa


Kela maksoi vuonna 2016 työnantajille vanhempainpäivärahoja ja vuosilomakustannuskorvauksia yhteensä 231,7 milj. euroa. Sekä lasten vanhemmille että heidän työnantajilleen maksettujen korvausten määrä pieneni edellisvuodesta.

Vuonna 2016 vanhempainpäivärahoja maksettiin työnantajille 162,1 milj. euroa, joka oli 16 % Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista. Vanhempainpäiväraha maksetaan työnantajalle silloin, kun työnantaja maksaa työntekijälleen äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta palkkaa. Palkanmaksuvelvollisuudesta on sovittu työehtosopimuksissa. Vanhempainpäivärahaa saaneista äideistä 44 % ja isistä 54 % oli palkallisella vapaalla vähintään yhden arkipäivän.

Työnantajat maksoivat palkkaa tavallisesti äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana pidetyn isyysvapaan ja äitiysrahakauden ajalta. Palkallisen vapaan pituus oli isillä keskimäärin 8 arkipäivää ja äideillä 69 arkipäivää. Vain harva äiti tai isä oli ollut palkallisella vanhempainvapaalla.

Vanhempainpäivärahoja maksettiin keskimäärin 5 500 euroa ja vuosilomakustannuskorvauksia keskimäärin 3 000 euroa äitiysvapaalle jäänyttä työntekijää kohti. Isyysvapaalle jääneestä maksettiin vanhempainpäivärahoja keskimäärin 680 euroa ja vuosilomakustannuskorvausta 530 euroa.

Perhevapaakorvausta haettu vasta 3 500 työntekijästä


Toukokuusta 2017 lähtien työnantaja on voinut hakea perhevapaakorvausta naispuolisesta työntekijästä, joka jää palkalliselle äitiysvapaalle. Lokakuun loppuun mennessä perhevapaakorvauksen oli saanut 1 600 työnantajaa. Korvausta oli maksettu 3 500 työntekijästä yhteensä 8,7 milj. euroa. Palkalliselle äitiysvapaalle jää vuosittain arviolta 20 000 äitiä.

Lue lisää: Tilastokatsaus: Kela korvasi työnantajille perhevapaiden kuluja yli 200 milj. euroa