Muutoksia työnantajien ja yrittäjien etuuksiin ja palveluihin vuonna 2018
 

Työnantajien Kela-asiointiin ja etuuksiin tulee vuoden 2018 kuluessa joitakin muutoksia. Niistä osa liittyy vuonna 2019 käyttöön otettavaan tulorekisteriin. Vuodesta 2018 yrittäjät saavat korvaukset omasta työterveyshuollostaan entistä helpommin.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu pienenee
 

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86 % vuonna 2018 maksettavista palkoista (1,08 % vuonna 2017). Maksu siis pienenee 0,22 prosenttiyksikköä.

Suomessa vakuutetun palkansaajan päivärahamaksu on vuonna 1,53 % palkasta (1,58 % vuonna 2017).  Myös MYEL- yrittäjällä päivärahamaksu on 1,53 % työtulosta. YEL-vakuutettu yrittäjä maksaa päivärahamaksun lisäksi 0,17 % lisärahoitusosuuden eli yhteensä maksu on 1,70 % (vuonna 2017 yhteensä 1,64 %).

Jos palkkatulon ja yrittäjien työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euron, päivärahamaksua ei makseta ollenkaan.

Palkansaajat ja yrittäjät eivät maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2018. Tilanne oli sama myös vuonna 2017. Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,53 % (vuonna 2017 1,45 %). Se sisältyy ennakonpidätykseen.

Päiväraha-asiointiin vain yksi tilinumero per Y-tunnus


Työnantajan asiointipalveluun tehdään vuoden 2018 kuluessa muutoksia, jotka liittyvät vuoden 2019 alussa käyttöön otettavaan tulorekisteriin.

Ensi syksystä alkaen Kela alkaa maksaa työnantajaorganisaation sairaus- ja vanhempainpäivärahat, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen aina yhdelle pankkitilille. Y-tunnuksellinen työnantaja voi muokata tilinumeroa työnantajan asiointipalvelussa. Muokkaaminen edellyttää Katso-tunnisteen pääkäyttäjäroolia tai tähän tarkoitukseen perustettavaa uutta Kelan Katso-roolia. Muutoksen yhteydessä Kela alkaa hakea Y-tunnuksellisen työnantajan nimi- ja kielitiedot Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

Useata työtä tekevän sairauspäiväraha määritellään uudella tavalla

Vuoden 2018 alusta sairauspäivärahan määrä perustuu työkohtaiseen työtuloon silloin, kun työntekijällä on useita töitä ja hän on sairauden vuoksi poissa vain osasta töistään, mutta jatkaa työntekoa osassa. Näissä tilanteissa Kela tarvitsee työntekijän työtulot sairauspoissaoloa edeltäneen 6 kuukauden ajalta.

Tarvittaessa Kela pyytää 6 kuukauden palkkatulot työnantajalta.

Jos sairauspoissaolo koskee yrittäjän työtä, päiväraha määräytyy yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen vuosityötulon perusteella.

Muutoksia kausityöntekijöiden sosiaaliturvaan

Vuoden 2018 alusta EU-alueen ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä ja yrityksen sisäisen siirron saaneilla työntekijöillä (ns. ICT-työntekijä) on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Kausityöllä tarkoitetaan tiettyinä vuodenaikoina maatalouden ja matkailun alalla tehtävää työtä.

Suomessa sairausvakuutettu tai työeläke- ja tapaturmavakuutettu kausityöntekijä ja sisäisen siirron saanut työntekijä rinnastetaan kunnan asukkaaseen, vaikka hänellä ei olisi Suomessa kotikuntaa. Työntekijä maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin kunnassa asuvat. Hoito-oikeutta on haettava erikseen Kelasta.

Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee


YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään. Nykyään omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme sitä seuraavaa arkipäivää. Jatkossa omavastuuaikaan kuuluu vain sairastumispäivä. Vuonna 2018 alkavissa työkyvyttömyysjaksoissa YEL-vakuutuksen on oltava voimassa sairastumispäivänä, jotta yrittäjä voi saada YEL-päivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Työterveyshuollon uudet korvausten enimmäismäärät työnantajalle


Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksia vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien mukaan. Tilikaudelta 2017 maksettavan työntekijäkohtaisen korvauksen enimmäismäärä nousee noin 0,3 %.

Yrittäjän työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät suurenevat


Kela korvaa yrittäjälle hänen omia työterveyshuollon kustannuksiaan vuosittain vahvistettavien enimmäismäärien mukaan. Vuodelle 2018 vahvistettu yrittäjäkohtainen enimmäismäärä nousee noin 0,3 %.

Entistä useammalle yrittäjälle suorakorvaus työterveyshuollosta


Vuoden 2018 alusta yrittäjä voi saada omista työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Tähän asti se on ollut mahdollista vain terveyskeskukselta ostetusta työterveyshuollosta. Yksityisen palveluntuottajan täytyy tehdä Kelan kanssa tilityssopimus, voidakseen hakea korvaukset yrittäjän puolesta.

Yrittäjä voi saada työterveyshuollon korvauksia ollessaan kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä


Vuoden 2018 alusta yrittäjät, joiden YEL- tai MYEL-vakuutus on työkyvyttömyyden perusteella päätetty, voivat kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä ollessaan saada työterveyshuollon korvauksia.

Maatalousyrittäjän tilakäynnin korvaus muuttuu


Vuoden 2018 alusta alkaen Kela maksaa maatalousyrittäjälle työpaikkaselvityksen (tilakäynnin) kustannuksista 50 % tai 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja enintään 40 % valtion muista varoista maksettavaa korvausta.  Maatalousyrittäjä saa siis korvausta

  • 100 % tilakäynnin kustannuksista, jos yrittäjä on sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöstä ja toimenpiteistä
  • 90 % tilakäynnin kustannuksista, jos yrittäjä ei ole sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöstä ja toimenpiteistä

Työterveyshuollon korvausta maksetaan kuitenkin aina enintään yrittäjäkohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään saakka.

Kela palvelee työnantajia

  • päiväraha-asioissa työnantajalinjalla 020 692 241 arkisin klo 9-16 020 692 241 sekä työnantajachatissa arkisin klo 9-15.
  • työterveyshuollon korvausasioissa neuvontanumeroissa (korvausten käsittelypaikat) sekä
  • kansainvälisissä asioissa KV-keskuksen numerossa 020 634 0200.

Työnantajainfo kertoo ajankohtaisista asioista noin 8 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje tästä!
Seuraa myös ajankohtaisia tiedotteita osoitteessa kela.fi/tyonantajat.

Lisätietoja: