Sähköinen lääkärinlausunto ja Kelan rooli sote-uudistuksessa ovat esillä Lääkäri 2018 -tapahtumassa


Kelan asiantuntijat esittelevät osastolla 1d39 sähköistä B-lääkärinlausuntoa sekä kertovat Kelan roolista sote-uudistuksessa. Pääjohtaja Elli Aaltonen on tavattavissa 11.1. klo 12–12.45.

Kelan asiantuntijalääkäri Lauri Keso ja suunnittelija Pia Alava esittelevät sähköistä B-lääkärinlausuntoa ja sen käyttöönottoa Areena-lavalla 10.1. klo 13.30–14.00.

Kelan osastolla 1d39 lääkärit pääsevät tutustumaan sähköiseen B-lääkärinlausuntoon demoon ja antamaan palautetta sähköisen lausunnon jatkokehitystä varten.

Muutosjohtaja Marjukka Turunen on osastolla 10.1. klo 12–15, 11.1. klo 9.30–11.00 ja 12.1. klo 9.30–11.00. Hän kertoo Kelan roolista sote-uudistuksessa sekä vuonna 2018 käynnistyvistä pilotoinneista.

Sähköinen lääkärinlausunto parantaa tiedonkulkua ja tukee lääkärin työtä


Uusi sähköinen B-lääkärinlausunto tulee käyttöön vuonna 2018.

– Tällä parannetaan tiedon kulkua hoitavan lääkärin sekä Kelan ja esimerkiksi työeläkeyhtiöiden välillä, kertoo asiantuntijalääkäri Lauri Keso Kelasta.

Potilaan luvalla valmiin lausunnon voi lähettää Kelaan napin painalluksella. Uusi lausuntopohja tukee myös lausuntoa laativan lääkärin työtä. Ainoastaan haettavaa etuutta koskevat kysymykset aukeavat, ja lomakkeen täyttäjä saa ohjeita ja vinkkejä kysymysten yhteydessä. Tämän lisäksi potilastietojärjestelmän tuottajan mukaan osa potilaan tiedoista voi siirtyä lomakkeelle automaattisesti.

Valinnanvapauteen liittyviä pilotointeja valmistellaan täyttä vauhtia


Uusin hallituksen esitys antaa Kelalle merkittävän roolin valinnanvapauden tiedonhallintapalvelujen toteuttamisessa sekä valtakunnallisen maksuliikenteen hoitamisessa. Tänä vuonna alkavien pilotointien avulla rakennetaan muun muassa vaiheittain valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut ja niiden tarvitsemat tukipalvelut. Palveluita rakennetaan sekä asiakkaille, maakunnille että palveluntuottajille.

– Kela haluaa auttaa sote-uudistusta onnistumaan. Tämän vuoksi on tärkeää toimia yhteistyössä maakuntien, palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa sekä löytää asiakkaan näkökulmasta parhaimmat toimintamallit kokeilujen ja pilotointien avulla, Turunen kertoo.

Turusen mukaan erityisesti laaja-alaisesti palveluja tarvitsevat asiakkaat tulee huomioida.

Lisätiedot:

Kela Lääkäri 2018-tapahtumassa