Soten rahapuu havainnollistaa palveluiden kustannuksia – vuoden 2016 tiedot nyt saatavilla
 


 

Kela tarjoaa päätöksenteon tueksi sote-tietoa helposti käytettävässä muodossa.

Soten rahapuu on datavisualisointi, joka auttaa hahmottamaan kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannuksia. Rahapuu esittää, miten kustannukset jakautuivat kuntien, Kelan ja asiakkaiden kesken vuonna 2016.

– Tietoja voi tarkastella kunnan, maakunnan tai menolajin mukaan tai asukasta kohti, kertoo Kelan tutkija Timo Hujanen.

Rahapuu osoittaa esimerkiksi, että soten suurimmat yksittäiset menoerät ovat erikoissairaanhoito ja lääkekorvaukset.

– Soten rahapuulla Kela haluaa tarjota sote-tietoa päätöksenteon tueksi helposti käytettävässä muodossa, Hujanen sanoo.

Visualisointi perustuu ainutlaatuiseen aineistoon, jossa ovat mukana sekä kuntien sote-palveluiden kustannukset, sairausvakuutuksen korvausmenot, asiakkaiden maksamat asiakasmaksut ja omavastuuosuudet että työnantajien ja yrittäjien maksut. Aineisto perustuu Tilastokeskuksen, Kelan ja Suomen Kuntaliiton tietoihin, joita on täydennetty työterveyshuollon ja asiakasmaksujen laskelmilla.

Soten rahapuuhun on nyt päivitetty tuoreimmat, vuotta 2016 koskevat tiedot. Se on vapaasti käytettävissä verkossa osoitteessa sotenrahapuu.fi.