Verkkoseminaari avaa työnantajille ja työterveyshuollolle osasairauspäivärahan mahdollisuuksia


Kela järjesti tiistaina 10.4. klo 9–10 verkkoseminaarin, jonka nimi on Osasairauspäiväraha mahdollisuutena.

Seminaarin tavoitteena on lisätä työterveyshuollon ja työnantajien tietoa tilanteista, joissa osa-aikainen työskentely osasairauspäivärahalla on vaihtoehto kokopäiväiselle sairauspoissaololle.

Tunnin kestävässä seminaarissa vastaava suunnittelija Ismo Hiljanen ja asiantuntijalääkäri Timo Mononen kertovat, millaisissa tilanteissa osasairauspäiväraha toimii vaihtoehtona kokopäiväiselle sairauspoissaololle ja sairauspäivärahalle.

Osasairauspäiväraha antaa työntekijälle mahdollisuuden kokeilla osa-aikaista työskentelyä, kun tavoitteena on paluu kokoaikaiseen työhön. On sekä työnantajan että työntekijän etujen mukaista, ettei työntekijän työpanosta menetetä kokonaan sairauspoissaolon takia ja että työntekijällä säilyy tiivis yhteys työpaikkaan.

Kelan päiväraha-asiantuntijat arvioivat, että osasairauspäivärahan mahdollisuudet tunnetaan jo varsin laajasti, mutta sen käyttöä on vielä mahdollista lisätä ja terävöittää. Siksi he pitävät tärkeänä antaa lisää tietoa osasairauspäivärahan ehdoista, tavoitteista ja mahdollisuuksista.

Vuonna 2017 osasairauspäivärahaa sai 19 071 henkilöä keskimäärin 59 päivältä.  Tämän ajan työntekijät olivat osa-aikaisesti töissä. Sairauspäivärahan saajia oli viime vuonna 286 630. Keskimääräinen maksuaika oli 49 päivää, jolta siis myös työpanos menetettiin kokonaan.

Osasairauspäivärahaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää seminaariin etukäteen osoitteeseen teospaivaraha@kela.fi. Lähetä kysymyksesi aiheotsikolla "webinaari" 5.4. mennessä.

Tilaisuus tallennetaan ja se on myöhemmin katsottavissa seuraavilla sivuilla: