Verkkoseminaari selventää päiväraha-asioinnin syyskuun muutoksia 6.9.


Kela järjestää 6.9. klo 13-14 verkkoseminaarin työnantajan asiointipalvelun syyskuun lopun muutoksista. Muutokset ovat osa Kelan valmistautumista tulorekisteriin.

Tunnin kestävä verkkoseminaari on tiivis tietopaketti työnantajan asiointipalvelun muutoksista, jotka toteutuvat  lauantaina 6.10. (käyttöönotto siirretty parilla viikolla, tieto korjattu 3.9.).

Asiointipalveluun tehtävien muutosten tarkoituksena on mahdollistaa työnantajan päivärahahakemus samalla, kun työnantaja ilmoittaa palkanmaksutiedot tulorekisteriin. Kaikkia palkat ja tulotiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen.

Verkkoseminaarin ohjelma ja osallistumislinkki on tässä. Ennakkokysymyksiä voi lähettää 31.8. asti osoitteeseen esara@kela.fi.

Kesällä kannattaa varmistaa pankkitilinumero

Syyskuun lopun muutoksia varten Kela toivoo työnantajien varmistavan kesän kuluessa Työnantajan asiointipalvelussa, että Y-tunnukselle on vain yksi ja työnantajan haluama pankkitili Kelan päivärahamaksuja varten. Kun pankkitiliasia on kunnossa, työnantaja voi sujuvasti jatkaa asiointipalvelun käyttöä myös lokakuun muutosten . jälkeen.

Muutoksen yhteydessä Kela alkaa hakea YTJ-palvelusta työnantajan nimen ja tiedon työnantajan käyttämästä kielestä, jolloin myös työnantajan nimenmuutos alkaa automaattisesti välittyä kaupparekisteristä Kelaan.

Syyskuun lopulla julkaistaan myös paperilomake tilinumeromuutoksia varten. Sen jälkeen tilinumeroa ei voi enää ilmoittaa tai muuttaa asiointipalvelussa eikä paperilomakkeella Y17 (Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta).

Muutokset koskevat sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa, luovutuspäivärahaa, kuntoutusrahaa, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa, erityisäitiysrahaa, perhevapaakorvausta sekä vuosilomakustannuskorvausta.

Se, joka tarkistaa ja mahdollisesti korjaa tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa, tarvitsee työnantajan valtuutuksen ja Katso-roolin "Kela Tilinumero".  Pääkäyttäjä voi myöntää roolin.

Lisätietoja