Isot työnantajat tyytyväisimpiä Kelan kanssa asiointiin

Marraskuussa tehdyssä kyselyssä työnantaja-asiakkaat ehdottivat monia tapoja, joilla Kelan kanssa asiointia voisi sujuvoittaa. Työnantajat toivovat erityisesti mahdollisuutta lähettää liitteet ja lisäselvitykset verkossa. Kiitos kaikille kyselyyn vastaajille!

1 055 työnantajien Kela-asioita hoitavaa henkilöä vastasi marraskuun 2018 lopussa verkkokyselyyn, jossa kartoitettiin Kelan työnantajapalvelujen käyttöä ja kehittämistarpeita. Suurin osa vastaajista työskenteli talous- tai henkilöstöhallinnossa keskisuurissa tai suurissa organisaatioissa. Vastaajat antoivat Kelalle kokonaisarvosanaksi 7,77. Arvosana on lähes sama kuin vuonna 2015, kun kysely viimeksi toteutettiin.

Sähköisiä liitteitä toivotaan

Työnantajien Kela-asioita hoitavat asioivat pääasiassa verkkoasiointipalveluissa. Tiedon etsinnässä ensisijainen vaihtoehto ovat kela.fi-sivut, joilta vastaus usein löytyykin. Hieman yllättäen vain noin puolet vastaajista oli soittanut Työnantajalinjalle ja alle 40 % käyttänyt Työnantajan chattia. Vastaajat olivat melko tyytyväisiä Kelan nykyisiin palveluihin työnantaja-asioissa. Mitä suurempi työnantaja oli kyseessä, sitä tyytyväisempi vastaaja oli Kelan palveluihin. 

Vastaajat esittivät kuitenkin myös runsaasti kehittämisehdotuksia niin verkkoasiointipalveluihin, asiakaspalveluun kuin etuuskohtaisiinkin asioihin. Valmiutta sähköiseen asiointiin olisi vielä nykyistä enemmän, jos siihen olisi mahdollisuus. Eniten toivottiin asiointipalvelujen käytettävyyden parantamista sekä mahdollisuutta hoitaa liitteet ja lisäselvitykset sähköisesti.

Infograafi työnantajien kehitystoiveista Kelalle.
Katso kuva täysikokoisena.

Sähköiset palvelut ja viestintä kehittyvät

Nykyisiä asiointipalveluja ei voida juurikaan parantaa teknisten rajoitteiden vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin kehittää uusi työnantajien asiointipalvelu. Osa toivotuista palveluista on jo valmiina Kelassa. Kela on esimerkiksi jo pitkään ottanut vastaan kyselyssäkin toivottuja sähköisiä lääkärintodistuksia ja työterveyshuollon korvausten sähköisiä pohjatietoja. Niiden käyttöönotto ei ole kuitenkaan edennyt toivotusti.

Myös Kelan verkkosivuja on kehitetty palvelemaan työnantajia aikaisempaa paremmin. Kela.fin Työnantajat-osion uudistaminen on jo lähes valmis. Uudistuksen viimeistelevät huhtikuun alussa julkaistavat kansainvälistä työtä koskevat sivut.

Työnantajat hoitavat sairauspäiväraha-asioita

Kelan kanssa asioi vuosittain yli 50 000 työnantajaa. Suurin osa työnantajien hoitamista asioista liittyy työntekijöiden sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin tai kuntoutukseen. Vanhempainpäivärahoissa työnantaja on etuuden hakijana noin 40 %:ssa tapauksista. Sairauspäivärahoissa työnantaja on hakijana yli 70 %:ssa hakemuksista. Työnantajat hakevat myös työterveyshuollon korvauksia, vuosilomakustannuskorvauksia ja perhevapaakorvauksia.