Kasvokkainen kuntoutus jatkuu kuntoutuspalveluissa

Kuntoutuspalvelut ovat osin keskeytyneet koronavirusepidemian vuoksi. 1.6.2020 alkaen kasvokkainen kuntoutus voi jatkua kaikissa Kelan kuntoutuspalveluissa.

Suomen hallitus on päättänyt koronaviruksesta johtuvien rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Hallituksen linjaukset vaikuttavat myös Kelan kuntoutuspalveluiden järjestämiseen.

Kuntoutuksen palveluntuottajat arvioivat tarkemmin, milloin voivat  jatkaa kasvokkaista kuntoutusta, ja ilmoittavat tästä asiakkaille. Palveluntuottajat ottavat kasvokkaisen kuntoutuksen järjestämisessä huomioon Suomen hallituksen linjaamat kokoontumisrajoitukset ja viranomaisten ohjeet riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta. Asiakas arvioi itse, osallistuuko kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen.

Jos asiakas haluaa jatkaa kuntoutuspalvelua, mutta palveluntuottaja ei vielä järjestä sitä, asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja voidaan järjestää kasvokkain 1.6.2020 alkaen.

Jos asiakas ei halua osallistua suunniteltuun kuntoutukseen, palveluntuottaja sopii kurssien muutoksista asiakkaiden kanssa.  

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmäterapioita voidaan järjestää kasvokkain 1.6.2020 alkaen. Yksilöterapioita voidaan järjestää allas- ja ratsastusterapiaa lukuun ottamatta myös etäkuntoutuksena.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaa voidaan järjestää poikkeuksellisesti myös puhelimitse. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Ryhmäterapiaa ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Palveluntuottaja ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja arvioi yhdessä asiakkaiden kanssa, onko ryhmäkuntoutusta mahdollista jatkaa kasvokkaisena kuntoutuksena. Palveluntuottaja voi tarvittaessa siirtää ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutusta myöhempään ajankohtaan.

Kela voi tarvittaessa jatkaa asiakkaan yksilöterapioiden kuntoutuspäätöksen voimassaoloa enintään 6 kuukaudella, jos kuntoutuspäätöksen voimassaolo on päättynyt tai päättyy 30.9. mennessä. Asiakkaiden yksilökuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloaika on päättymässä.
  • Asiakas ei saa uutta kuntoutussuunnitelmaa ajoissa koronavirusepidemian vuoksi.

Ryhmäterapioissa asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa ryhmän toiminnan keskeytystä vastaavalla ajalla.

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapiaa voidaan järjestää kasvokkain tai etäterapiana 1.6.2020 alkaen.

Yksilö-, pari- ja perheterapiaa voidaan järjestää poikkeuksellisesti myös puhelimitse. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Myös ryhmäterapiaa voidaan järjestää etäkuntoutuksena, jos jokainen ryhmän jäsen näin haluaa ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua siihen.

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillista yksilökuntoutusta voidaan järjestää kasvokkain 1.6.2020 alkaen. Moniammatillista yksilökuntoutusta ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Tarvittaessa asiakkaan kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella, jos kuntoutuspäätöksen voimassaolo on päättynyt tai päättyy 30.9. mennessä.

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutusta voidaan järjestää kasvokkain tai etäkuntoutuksena 1.6.2020 alkaen.

NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennusta voidaan järjestää kasvokkain tai etäkuntoutuksena 1.6.2020 alkaen. Valmennusta voidaan järjestää poikkeuksellisesti myös puhelimitse. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys voidaan järjestää kasvokkain tai etäkuntoutuksena 1.6.2020 alkaen.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) voidaan järjestää kasvokkain 1.6.2020 alkaen.  Sitä ei voida järjestää etäkuntoutuksena.

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutusta voidaan järjestää kasvokkain 1.6.2020 alkaen.  Asiakas voi tiedustella palveluntuottajalta, miltä osin KIILA-kuntoutusta voidaan toteuttaa etäkuntoutuksena. 

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeiluja oppilaitoksissa voidaan järjestää 1.6.2020 alkaen, jos oppilaitoksille sopii.

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena järjestetään oppilaitoskohtaisesti. Jos opinnot viivästyvät koronavirusepidemian vuoksi, koulutusta koskevien kuntoutuspäätösten voimassaoloaikaa voidaan pidentää.

Kela ottaa huomioon, että poikkeustilanne on voinut vaikuttaa opintojen edistymiseen. Jos valmistuminen ei toteudu suunnitellusti keväällä 2020, asiakas voi ottaa yhteyttä Kelaan ja ilmoittaa tiedot puutuvista opinnoista ja suunnitelman niiden suorittamisesta. Kuntoutus- ja kuntoutusrahapäätöksien sekä nuoren kuntoutusrahapäätöksen voimassaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa.

Kelaan voi ottaa yhteyttä lähettämällä viestin osoitteessa www.kela.fi/omakela tai soittamalla kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutusrahan maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Jos asiakkaalla on kysyttävää kuntoutusrahasta, hän voi ottaa yhteyttä Kelan asiointipalvelussa (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.

Lue lisää