Kela alkaa korvata työfysioterapeuttien suoravastaanottoja 1.1.2020 alkaen

Vuoden 2020 alusta alkaen Kela voi korvata työterveyshuollon kustannuksia, jotka syntyvät työfysioterapeuttien suoravastaanotoilla.

Työfysioterapeutin suoravastaanotosta on kyse silloin, kun asiakas hakeutuu työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyslääkäri tai –hoitaja) erillistä tarvearvioita tai lähetettä. Suoravastaanotto koskee tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Vuoden 2020 alusta alkaen Kela voi korvata työfysioterapeuttien suoravastaanottokäynneistä syntyviä työterveyshuollon kustannuksia. Suoravastaanotto korvataan osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (KL I) ja siihen liittyvää sairaanhoitoa (KL II).

Ensimmäinen käynti työfysioterapeutilla sisältää asiakkaan kliinisen tutkimisen, ohjauksen, hoidon tarpeen arvion sekä suunnitelman toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi.  Työfysioterapeutti voi tarvittaessa pyytää asiakkaan seurantakäynnille (toinen käynti) sekä antaa työn ja työolojen arvioon perustuvaa työkykyä edistävää neuvontaa ja ohjausta asiakkaan työpaikalla. Työpaikkaselvitysten ohjeistus ei ole muuttunut, vaan niihin tarvitaan edelleen ammattihenkilön arvio.

Suoravastaanotolla työfysioterapeutti arvioi työn vaikutusta asiakkaan tuki- ja liikuntaelinoireisiin, ehdottaa muutoksia työhön ja vaikuttaa aktiivisesti asiakkaan työtapoihin ja -oloihin. Toiminnalla voidaan ehkäistä oireiden pitkittymistä ja nopeuttaa työhön paluuta.

Milloin korvataan?

Kela voi maksaa työfysioterapeuttien suoravastaanotoista työterveyshuollon korvausta, kun työfysioterapeutin vastaanotolla noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteistyössä laatimaa ohjetta. Myös muiden korvaamisen edellytysten pitää täyttyä.

Työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan täytyy keskenään sopia työfysioterapeuttien suoravastaanotosta. Sen toteuttaminen ja sisältö pitää kirjata työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Suoravastaanottoa voi toteuttaa työfysioterapeutti, joka toimii osana työterveyshuollon moniammatillista tiimiä ja jolla on lisäkoulutus, joka noudattaa Suositusta fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta (2017). Työfysioterapeutin täytyy tarvittaessa ohjata potilas lääkärille. Kokonaisvastuu prosessista ja toiminnasta on työterveyshuollon tuottajan lääketieteellisellä johtajalla.

Miten korvausta haetaan?

Työfysioterapeuttien suoravastaanottokäynnit kirjataan työterveyshuollon korvaushakemuksessa samoihin kohtiin kuin muiden vastaavien palvelujen toimintatiedot ja kustannukset. Suoravastaanottotoimintaa ei eritellä hakemuksessa.

Lue lisää