Kelan etuuksia eniten Itä- ja Pohjois-Suomeen


 

Lähde: Kelan tilastollinen vuosikirja 2016, sivu 33
 

Kela maksaa etuuksia eniten Rautavaaraan, vähiten Siuntioon. Kelan tilastollinen vuosikirja kokoaa Suomen sosiaaliturvaa koskevaa tietoa yksiin kansiin.

Kelan etuuksien käytössä on suuret alueelliset ja kuntien väliset erot. Asukasta kohti etuuksia maksetaan eniten Itä- ja Pohjois-Suomeen, vähiten Etelä- ja Lounais-Suomeen.

Vuonna 2016 Kela maksoi etuuksia asukaslukuun suhteutettuna eniten Rautavaaran kuntaan (3 648 euroa asukasta kohti). Seuraavaksi eniten etuuksia maksettiin Puolankaan (3 517 €) ja Juukaan (3 448 €).

Manner-Suomen kunnista vähiten etuuksia maksettiin Siuntioon (1 732 €), Kauniaisiin (1 786 €) ja Sipooseen (1 806 €).

– Alueiden välisiin eroihin vaikuttavat erityisesti alueen väestön ikärakenne ja terveydentila sekä työllisyystilanne. Kelan kustannuksiltaan suurimmat etuudet ovat sairausvakuutusetuudet, eläke- ja vammaisetuudet sekä työttömyysturvaetuudet, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Jaana Martikainen.

Kelan tilastollinen vuosikirja on sosiaaliturvatiedon aarrearkku


Kelan tilastollinen vuosikirja 2016 on nyt saatavilla verkossa. Se on sosiaaliturvaa koskevan tiedon aarrearkku. Kirjaan on koottu tilastotieto kaikesta Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta, muun muassa eläke-etuuksista, työttömyysturvasta, asumistuista, sairausvakuutuksesta, lapsiperheiden ja opiskelijoiden etuuksista, kuntoutuksesta sekä vammaisetuuksista ja -palveluista.

Kirjassa on vuoden 2016 tiedot sekä pitkiä aikasarjoja. Mukana on lisäksi vertailutietoa muiden organisaatioiden hoitamasta sosiaaliturvasta. Liiteosioon on koottu eri etuuksiin vaikuttaneet keskeiset lainmuutokset vuodesta 2000 alkaen. Kaikki tiedot ovat suomeksi ja ruotsiksi, osa myös englanniksi.

Kelan tilastollinen vuosikirja 2016 on luettavissa pdf-muodossa Kelan verkkosivuilla. Painettu kirja ilmestyy joulukuun 2017 aikana.

Lisätietoja:

Kelan tilastollinen vuosikirja 2016

Tilaukset: tilastot(at)kela.fi tai puh. 020 634 1502