Kelan verkkosivut palvelevat työnantajia entistä paremmin                                                                       

Kelan työnantaja-asiakkaille tarkoitettujen verkkosivujen konseptiuudistus on valmis päiväraha-asioiden osalta. Viime vuonna uudistettiin myös työterveyshuollon sivut. Nyt uudistaminen etenee kansainvälistä työtä ja yrittäjiä koskeviin sivuihin. Sivuston kehittämisessä hyödynnetään monipuolisesti käyttäjädataa ja asiakkaiden näkemyksiä.

Uudistuksen tavoitteena on ollut tuoda aiempaa paremmin esiin työnantajan tehtävät suhteessa Kelaan ja sitä kautta myös työntekijöihinsä. Uusien sivujen avulla pyritään myös helpottamaan työtä esimerkiksi palkka- ja henkilöstöhallinnossa.

Vuoden 2018 aikana työnantajien verkkosivuilla uudistettiin Työterveyshuolto-, Tukea työnantajalle-, Kuntoutus-, Perhevapaat- ja Sairauspoissaolot-osiot. Uudistetut sisällöt auttavat työnantajaa ymmärtämään muun muassa ehkäisevän työterveyshuollon ja kuntoutuksen merkityksen työntekijän työkyvyn edistämisessä, mikä voi vähentää sairauspoissaoloja. Tukea työnantajalle -osio puolestaan auttaa työnantajaa hahmottamaan, miten Kelan kanssa asioidaan eri tilanteissa. Uudistuksissa on huomioitu myös vuoden 2019 alussa käyttöön otettu tulorekisteri.

Työnantajan päiväraha-asioinnin sujuvoittamiseksi on tehty lisää verkkoasiointioppaita, jotka ohjaavat muun muassa siinä, miten etuuksia haetaan Kelan asiointipalveluissa tai tulorekisterin kautta.

Tule mukaan kehittämään sivuja!

Vuonna 2019 uudistustyö jatkuu, kun kansainväliseen työhön liittyvät sivut uudistetaan huhtikuuhun mennessä.  Sen jälkeen aletaan kehittää sivuja, jotka palvelevat yrittäjiä kaikissa heidän rooleissaan: henkilöasiakkaana, työnantajana tai Kelan yhteistyökumppanina.

Jo uudistetuista sivuista voi antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen tyonantajainfo@kela.fi. Samaan osoitteeseen voi ilmoittautua, jos haluaa osallistua helmi-maaliskuussa kansainvälistä työtä koskevien sivujen uudistamiseen.
Kesästä alkaen kehitetään yrittäjä-asiakkaan Kela-asioita koskevia sivuja. Tähän tarkoitukseen käytetään suljettua Facebook-ryhmää, josta Kela sai viime vuoden kehitystyöhön arvokkaita ehdotuksia ja palautteita.

Tilaa Työnantajainfo, Kelan uutiskirje työnantaja-asiakkaille

Tutustu uudistettuihin verkkosivuihin