Muutoksia lähetetyn työntekijän sosiaaliturvaan ja työnantajan velvoitteisiin 1.4.2019

Ulkomaille lähetetyn työntekijän sosiaaliturva ja lähettävän työnantajan ilmoitusvelvollisuus muuttuvat huhtikuun alussa. Työnantajan pitää edelleen ilmoittaa ulkomaille lähetettävän työntekijän tehtävän työn alkamisesta ja päättymisestä, mutta enää ei erikseen haeta sosiaaliturvaan kuulumista, eikä siitä anneta päätöstä.

Huhtikuun alussa tulee voimaan laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa. Se korvaa lain asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

Jatkossa lähettävän työnantajan ja lähetettävän työntekijän pitää ilmoittaa ulkomailla tehtävän työn alkamisesta ja päättymisestä Kelaan tai Eläketurvakeskukseen. Se, kumpaan pitää ilmoittaa, riippuu siitä, missä maassa työtä tehdään. Jotta mahdollisten Kelan etuuksien maksaminen työtekijälle voi jatkua ilman keskeytyksiä, työnantajan kannattaa ilmoittaa Kelaan ulkomailla tehtävästä työstä ennen kuin työntekijä lähtee työkomennukselle.

Vaikka sosiaaliturvaan kuulumista koskevasta hakemuksesta ja päätöksestä luovutaan, Kela edelleen rekisteröi muualla kuin EU- tai sosiaaliturvasopimusmaassa (ns. kolmannessa maassa) työskentelevän henkilön aseman lähetettynä työntekijänä. Kun työskentelymaa on EU- tai sosiaaliturvasopimusmaa, ilmoitus tehdään Eläketurvakeskukselle.

Uusi käytäntö koskee tilanteita, joissa ulkomaankomennus alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.  Työnantaja voi tehdä uuden ilmoituksen ulkomaankomennuksesta huhtikuun alusta alkaen joko Työnantajan asiointipalvelussa tai paperilomakkeella Y38T, Työnantajan ilmoitus työskentelystä ulkomailla.

Työntekijä tekee oman ilmoituksensa henkilöasiakkaan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y38.

EU- tai Eta-maita koskevissa tilanteissa riittää, että työnantaja hakee lähetetylle työntekijälle A1-todistuksen Eläketurvakeskuksesta.

Vakuutuspalkka tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen

Vuoden alussa käyttöön otettu tulorekisteri koskee myös lähetettyjä työntekijöitä. Lähetetylle työntekijälle sovittu vakuutuspalkka pitää vuoden 2019 alusta lähtien ilmoittaa tulorekisteriin. Ennen se ilmoitettiin työeläkelaitokseen.

Lue lisää