Osallistu kela.fin kehittämiseen – kävijäkysely käynnistyy 24.2.

Mikä kela.fissä toimii? Mitä muuttaisit sivustolla? Minkä arvosanan antaisit kela.fille? Vastaa lyhyeen kyselyyn ja kerro mielipiteesi kela.fi-sivustosta. Vastausten avulla sivustoa kehitetään vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Kyselyllä kartoitetaan kela.fin käyttäjien tyytyväisyyttä sivustoon ja kerätään kehitysehdotuksia. Kysely avautuu 24.2.2020, ja se on avoin kaikille kela.fin käyttäjille. Linkki kyselyyn löytyy Kelan verkkosivujen etusivuilta.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyn kysymykset koskevat avointa kela.fi-verkkosivustoa. Kyselyssä ei ole kirjautuneen käyttäjän asiointipalveluun liittyviä kysymyksiä.

Mielipiteiden ja kehittämisehdotusten lisäksi kyselyssä pyydetään vastuksia muutamiin taustakysymyksiin liittyen vastaajaan ja hänen kyseiseen vierailuunsa sivustolla. Kyselyssä on sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksiin vastaaminen on pakollista, avoimiin kysymyksiin vastaaminen vapaaehtoista.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, eivätkä yksittäiset vastaukset näy tuloksista. Tutkimuksen toteuttava Digitalist Group Oyj on sitoutunut noudattamaan Kelan tietosuojakäytäntöjä.

Kysely on avoinna 2–3 viikkoa. Se poistetaan näkyvistä, kun tarvittava määrä vastauksia on saatu. Kela.fin laaja kävijäkysely tehdään kerran vuodessa. Sen lisäksi kela.fin käyttökokemusta selvitetään kolme kertaa vuodessa lyhyemmän kyselyn avulla.

Vastaa kyselyyn