Perhevapaakorvauksen hakeminen ei aina onnistu tulorekisterin kautta

Työnantaja voi hakea Kelasta perhevapaakorvausta äidin palkallisen äitiysvapaan tai adoptioäidin palkallisen vanhempainvapaan ajalta. Perhevapaakorvausta voi hakea myös tulorekisterin kautta, mutta se ei onnistu kaikissa tilanteissa.

Perhevapaakorvausta ei voi toistaiseksi hakea tulorekisterin kautta samalla, kun ilmoittaa äitiys- tai vanhempainrahan hakemisesta. Tämä on tarkoitus korjata kevään 2020 aikana. Siihen asti on varminta hakea korvausta Työnantajan asiointipalvelussa (eSATA) tai paperilomakkeella (SV 18).

Työnantaja ei saa tulorekisteristä tietoa, onko hakemus onnistunut vai epäonnistunut.

Jos tulorekisterin kautta hakeminen on uutta, kannattaa varmistaa Kelan Työnantajan asiointipalvelusta, että hakemus on muodostunut. Hakemuksen onnistuminen on hyvä varmistaa myös silloin, kun työnantaja on hakenut samalla ilmoituksella useampaa etuutta.

Kun hakemus on lähetetty onnistuneesti, se näkyy asiointipalvelussa seuraavana päivänä.

Hakemustietojen tarkistamista varten työnantaja tarvitsee KATSO-roolin Hakemukset, maksut ja päätökset.

Lue lisää