Perhevapaakorvauksen hakemisessa voi tulla kiire. Harva työnantaja on hakenut uutta etuutta

Työnantajille tuli vuosi sitten mahdollisuus saada perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Etuuden ensimmäisenä vuotena Kelasta haettiin kuitenkin vain hieman yli 10 000 perhevapaakorvausta. Kelan arvion mukaan korvaukseen oikeutettuja olisi ollut huomattavasti enemmän.

Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta heti, kun äitiysvapaalla olevalle työntekijälle on maksettu palkkaa 1 kuukaudelta.  Hakuaika on kuitenkin pitkä, jopa yli vuoden, koska perhevapaakorvausta voi hakea vielä 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Suunnittelija Heidi Johansson Kelasta toivoo, että työnantajat hakisivat korvausta ajoissa, ennen hakuajan umpeutumista. Samalla on hyvä hakea vuosilomakustannuskorvausta vanhempainvapaalla olevan työntekijän vuosilomasta.

– Kevään ja kesän hakijatilastoissa on merkkejä siitä, että työnantajat olisivat aktivoitumassa perhevapaakorvauksen hakemisessa, Johansson iloitsee.

Perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus, joka maksetaan työnantajalle naispuolisen työntekijän palkallisesta äitiysvapaasta, jos se kestää vähintään 1 kuukauden. Korvaukseen ovat oikeutettuja työnantajat, joiden työntekijät ovat jääneet äitiysvapaalle 1.4.2017 tai sen jälkeen. Kela maksaa perhevapaakorvausta myös silloin, kun vanhempainvapaalla oleva adoptioäiti saa palkkaa vähintään kuukauden.

Kelan arvion mukaan suuri osa perhevapaakorvauksista on vielä hakematta.  Kevään ja kesän 2018 aikana Kela on kuitenkin saanut hieman aiempaa enemmän hakemuksia.

Lisätietoja: