Psykoterapiakeskus Vastaamo on tuottanut myös Kelan tukemaa kuntoutusta

Psykoterapiakeskus Vastaamo on Kelan palveluntuottaja, joka on toteuttanut Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa vuodesta 2011 ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta vuodesta 2015. Tietomurto ei ole kohdistunut Kelan tai Kanta-palvelujen järjestelmiin.

Tietomurto Vastaamon asiakastietoihin on tapahtunut marraskuussa 2018. Vastaamo kertoo tiedotteessaan, että yksittäisiä asiakastietoja on mahdollisesti tarkasteltu tai kopioitu maaliskuuhun 2019 asti.

Kelalla on ollut 32 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusopimusta Vastaamon kanssa 1.1.2015–31.3.2019. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on tuona aikana saanut noin 160 asiakasta. 

Kela korvaa myös kuntoutuspsykoterapiaa asiakkaille. Vastaamossa on ollut noin 5 000 Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian asiakasta 1.9.2011– 31.3.2019 välisenä aikana. Kuntoutuspsykoterapiasta Kelalla ei ole sopimusta palveluntuottajien kanssa. Kuntoutuspsykoterapiaa voivat antaa terapeutit, joiden pätevyys on Kelassa vahvistettu ja joiden tiedot on kirjattu Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin

– On vakavaa, että henkilötietoja on voinut päätyä palveluntuottajaltamme ulkopuolisen käsiin, sanoo Kelan kuntoutuksen etuuspäällikkö Tuula Ahlgren.

Kela on pyytänyt Vastaamolta selvitystä siitä, onko Kelan asiakkaiden tietoja vuotanut tietomurron yhteydessä. Kela on ollut tapauksesta yhteydessä myös Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sai vuonna 2019 noin 50 000 kuntoutujaa.

Tiedotetta päivitetty 28.10. päivitetty Kelan tukeman kuntoutuksen asiakasmääriä ja täsmennetty tietomurron ajankohtaa.

Lisätietoja asiakkaille