Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa

Kelassa tunnistetaan Katso-palvelun avulla käyttäjät työnantajien ja yhteistyökumppaneiden asiointipalveluissa sekä Kanta-palvelujen ekstranetissä. Katso-palvelu on poistumassa käytössä ja sen korvaa Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Suomi.fi. Suomi.fi otetaan Kelan eri asiointipalveluissa käyttöön vuosina 2019-2020. (aikataulut päivitetty 27.9.19)

Suomi.fi-palvelu sisältää monia digitaalisia palveluja, kuten Kelan asiointiin tarvittavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.  Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon yhteinen tunnistuspalvelu. Sitä käytetään valtion ja kuntien sähköisissä palveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti. Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Käyttäjä voi tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai eIDAS-tunnistusvälineellä.

Kela ottaa Suomi.fi-tunnistuksen käyttöön työnantajien ja yhteistyökumppaneiden asiointipalveluissa alkaen syksyllä 2019 ja vuoden 2020 aikana. Työnantajien ja yhteistyökumppanien asiointipalveluita käyttävät yritykset, kunnat ja muut julkishallinnon toimijat sekä erilaiset organisaatiot. Asiointipalveluissa työnantajat tekevät Kelaan esim. päivärahahakemuksia ja kunnat voivat tarkistaa tietoja Kelan myöntämistä etuuksista.

Suomi.fin käyttö organisaation puolesta asiointiin vaatii valtuutuksen

Nyt käytössä olevasta Katso-palvelusta ei siirry käyttöoikeusrooleja tai muita tietoja automaattisesti Suomi.fihin, vaan palvelua hyödyntävän organisaation on valtuutettava haluamansa henkilöt asioimaan Kelan asiointipalveluissa.

Oikeus palvelujen käyttöön perustuu kaupparekisteristä saatavaan ajantasaiseen nimenkirjoittajatietoon tai muulla tavalla osoitettuun oikeuteen edustaa organisaatiota sekä uuteen valtuusrekisteriin kirjattuihin kunkin asiointipalvelun käyttöön oikeutettaviin valtuuskoodeihin.  Ne korvaavat Katso-palvelun valtuustoiminnot.

Yritykset

Yrityksessä valtuutuksen voi antaa ja hyväksyä yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittaja tai muu sellainen henkilö, joka voi virallisesti edustaa yritystä tai jolle on myönnetty valtuutusoikeus. Suomi.fi-valtuudet tarkistaa automaattisesti sähköiseen palveluun kirjautuneen henkilön roolit sekä organisaation tiedot kaupparekisterijärjestelmästä ja voimassa olevat valtuudet Suomi.fi-valtuusrekisteristä. Asiointi Kelan sähköisissä palveluissa on mahdollista, jos henkilöllä näkyy Suomi.fi-valtuuksissa Kelan asiointipalvelun edellyttämä valtuus.

Yritysten kannattaa varmistaa, että kaupparekisterissä on oikeat tiedot organisaation edustamiseen oikeutetuista henkilöistä, jotta valtuutusten hakeminen ja myöntäminen Kelan asiointipalveluja varten sujuu ongelmitta.

Julkisorganisaatiot

Julkisorganisaatioissa valtuutuksen antaminen ja hyväksyminen tehdään Suomi.fi-valtuuksien virkailijatoiminnoilla, jotka otetaan käyttöön syksyllä. Virkailijatoimintoja käytetään  myös valtuutettaessa ulkomaisen yrityksen puolesta asiointiin.

Virkailijatoimintojen avulla tulee mahdolliseksi valtuuttaa myös muita sellaisia tahoja, joiden edustajaa ei ole rekisteröity julkiseen rekisteriin (esim. kaupparekisteriin). Niitä ovat esimerkiksi seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, julkiset organisaatiot ja kuolinpesät.

Asiointi organisaation nimissä

Kun henkilölle on annettu valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa, hän voi asioida organisaation nimissä. Tunnistautuminen asiointipalveluihin tapahtuu kuitenkin aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksen ohjeiden mukaisesti.

Kela julkaisee kela.fi-sivuilla tietoja eri asiointipalveluissa tarvittavista valtuuskoodeista sitä mukaa, kun niitä voi hakea ja myöntää Suomi.fi-palvelussa. Tietojen avulla valtuuskoodin myöntäjä voi kerrata, missä tehtävässä valtuuskoodia tarvitaan ja mitä asioita sen saaja voi Kelan palvelussa tehdä.

Tiedotamme asiakkaille aikataulusta lisää osoitteessa www.kela.fi/katson-korvaaminen.

Lue lisää