Suomi.fi-tunnistus käyttöön kuntien käyttämissä Kelan asiointipalveluissa

Kuntien käyttämät Kelan asiointipalvelut siirtyvät Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistukseen joulukuussa ja ensi vuoden aikana.

Kuntien tehtävien hoidossa tarvitaan monia Kelan asiointipalveluja, joista yleisimmin käytetyt liittyvät sosiaalihuollon ja päivähoidon järjestämiseen sekä kunnan toimintaan työnantajana. Tällä hetkellä kuntaa edustavat henkilöt tunnistautuvat palveluihin Katso-tunnisteilla ja kunnan nimeämät Katso-pääkäyttäjät hallinnoivat käyttäjien valtuuksia Katso-palvelussa.

Kun Kelan asiointipalvelussa otetaan käyttöön vahvaan tunnistamiseen perustuva Suomi.fi-tunnistus, palveluun ei voi enää kirjautua Katso-tunnisteella. Käyttäjän täytyy kirjautua asiointipalveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jokaisen Katso-tunnistautumista käyttävän vastuuhenkilön on huolehdittava, että palvelujen käyttäjillä on käytössään vahva tunnistusväline viimeistään silloin, kun käytettävä asiointipalvelu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen.

Kunnat eivät vielä voi käyttää Suomi.fin Valtuudet-palvelua valtuuksien hallinnointiin. Vaikka palveluihin kirjaudutaan jatkossa Suomi.fi-tunnistuksella, kuntien vastuuhenkilöt hallinnoivat edelleen käyttäjien valtuutuksia ja -rooleja Katso-palvelussa. Valtuudet-palvelun käyttöönotosta tiedotetaan erikseen, kun aikataulut tarkentuvat.

Käyttöönottojen aikataulu Kelassa

Päivähoitotietojen ilmoituspalvelu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen 14.12.2019. Päivähoitotietojen ilmoituspalvelussa kunnan valtuuttama henkilö ilmoittaa Kelaan tiedot lapsista, joille on myönnetty kunnallinen päivähoitopaikka tai jotka ovat aloittaneet kunnallisen esiopetuksen. Huom! Jos päivähoitotietojen ilmoittaja kirjautuu palveluun nykyisin heikolla Katso PWD-tunnisteella, hänen on vahvennettava se Katso-palvelussa ennen 14.12.2019. 

Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen 14.12.2019. Asiointipalvelussa kunnan valtuuttama henkilö hakee Kelalta korvausta kunnalle kertyneistä työterveyshuollon kustannuksista. 

KIILA-kuntoutuskurssien asiointipalvelu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen 14.12.2019. Asiointipalvelussa kunnan valtuuttama henkilö, esim. työterveyshoitaja, voi hakea KIILA-kuntoutusta kunnan työntekijöille. Huom! Jos kunnan valtuuttama henkilö kirjautuu palveluun nykyisin heikolla Katso PWD-tunnisteella, hänen on vahvennettava se Katso-palvelussa ennen 14.12.2019. 

Etuustietopalvelu Kelmu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen 16.5.2020. Etuustietopalvelussa sosiaalitoimen työntekijät voivat katsoa tietoja Kelan etuuksien vireillä olosta, ratkaisusta ja maksuista. Kelmun kautta kunnan työntekijä voi myös rekisteröidä maksuvaatimuksia Kelan etuuksiin.

Työnantajien asiointipalvelu siirtyy Suomi.fi-tunnistukseen myöhemmin ilmoitettavana aikana vuonna 2020.  Palvelussa kunnan valtuuttama henkilö, esim. palkanlaskija, hakee kunnan työntekijöiden päivärahoja maksettavaksi kunnalle ja tarkistaa kunnan saamat päätökset. Kunta on voinut antaa valtuutuksen palkka-asioita hoitavalle yritykselle, joka puolestaan on valtuuttanut yksittäiset palkanlaskijat.  Lisäksi palvelua voi käyttää kunnan valtuuttama taloussihteeri, jota tarkistaa kunnan tilille saapuneiden suoritusten tiedot

Lisätietoa muutoksesta kela.fissä ja infotilaisuudessa

Kelan verkkosivulle www.kela.fi/katson-korvaaminen on koottu käyttäjille lisätietoa Katson korvaamisesta Suomi.fi-tunnistuksella.

Lisäksi Kela järjestää Skype-infon Suomi.fi-palveluun siirtymisestä 26.11. klo 9.30–10.30. Verkossa pidettävä info on tarkoitettu kuntien sosiaalitoimen esimiehille ja työntekijöille sekä Päivähoitotietojen ilmoituspalvelua käyttäville kuntien edustajille.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 20.11.2019 osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Info_2611

Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit julkaistaan tilaisuuden jälkeen kela.fissä. Esitysmateriaalit ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Suomi.fi-tunnistukseen liittyvissä kysymyksissä kuntien työntekijöitä palvelee Kelan viranomaislinja 020 692 235 ma–pe klo 9–16.

Myös www.kela.fi/yhteistyokumppanit -sivujen chatissä vastataan kuntien edustajien kysymyksiin ma–pe klo 9–15.

Ajankohtaista tietoa muutoksesta on tarjolla myös Kelan Toimeentuloturvainfo- ja Työnantajainfo- uutiskirjeissä, jotka voi tilata omaan sähköpostiin osoitteessa www.kela.fi/uutiskirje