Todistukset tartuntatautipäivärahaa varten

Tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy nyt julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus. Väliaikainen lainmuutos on voimassa 30.6.2022 asti.

Jos asiakkaan työstä poissaolo koronavirustartunnan vuoksi on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen, tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi käy tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen sijasta myös muun julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa työskentelevän lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus. Tartunta on täytynyt todeta luotettavasti eli laboratoriovarmistetulla PCR- tai antigeenitestillä.

Muun lääkärin, terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan laatima todistus kelpaa hakemuksen liitteeksi myös silloin, kun alle 16-vuotiaalla lapsella on luotettavasti todettu koronavirustartunta ja hänen ei ole suositeltavaa mennä kouluun tai päivähoitoon tartunnan leviämisriskin vuoksi.

Lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus

Lääkäri voi kirjoittaa tartuntatautipäivärahaa varten A-todistuksen. 

Kelalla ei ole erillistä lomaketta terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan laatimalle todistukselle tartuntatautipäivärahaa varten. Tällöin voi käyttää esimerkiksi todistusta, jolla tavallisesti ilmoitetaan työntekijän tai lapsen sairaudesta.

Todistuksista täytyy ilmetä luotettavasti todettu koronavirustartunta ja suositeltu poissaoloaika työstä, päivähoidosta tai koulusta koronavirustartunnan leviämisriskin vuoksi. 

Todistuksen takautuva kirjoittaminen

Uusia säännöksiä sovelletaan takautuvasti, joten Kela voi hyväksyä myös menneelle ajalle kirjoitetun todistuksen, kun työstä poissaolo on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Esimerkki todistuksen takautuvasta kirjoittamisesta

Lääkäri, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja kirjoittaa esimerkiksi 14.3.2022 tartuntatautipäivärahaa varten todistuksen, joka koskee ajanjaksoa 1.–5.2.2022, jolloin työstä poissaolo on ollut suositeltavaa luotettavasti todetun koronavirustartunnan vuoksi. Kela hyväksyy todistuksen tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi.

Ennen lainmuutosta laaditut todistukset

Kela voi tietyin edellytyksin hyväksyä tartuntatautipäivärahahakemuksen liitteeksi myös ennen lainmuutosta (28.2.2022) laaditut lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistukset.

Lue tarkemmat ohjeet todistusten kirjoittamiseen (kela.fi).