Työnantaja voi hakea uutta perhevapaakorvausta toukokuussa


Työnantaja voi hakea toukokuusta alkaen Kelasta 2 500 euron kertakorvauksen, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle.

Perhevapaakorvaus on uusi etuus työnantajalle, joka maksaa kokoaikaiselle työntekijälleen palkkaa vähintään kuukauden äitiysvapaan ajalta. Korvausta voi saada myös adoptioäidin työnantaja, joka maksaa palkkaa vanhempainvapaan ajalta.  Perhevapaakorvauksen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt 3 kuukautta ennen äitiys- tai adoptioäidin vanhempainvapaan alkamista ja että työsuhde kestää vähintään vuoden.

Aluksi perhevapaakorvausta voi hakea vain paperilomakkeella (SV 18). Samalla lomakkeella voi tarvittaessa hakea myös vuosilomakustannuskorvausta. Perhevapaakorvauksen verkkoasiointi avataan 20.5.

Perhevapaakorvauksen tarkoituksena on vähentää erityisesti naisvaltaisilla aloilla kustannuksia, joita työnantajalle tulee perhevapaista. Näin pyritään tukemaan naisten työllistymistä ja tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla.

Perhevapaakorvaus ja vuosilomakustannuskorvaus ovat sukulaisia 

– Perhevapaakorvauksen tarkoituksena on pienentää naisvaltaisten alojen kustannustaakkaa. Samalla se voi laskea pienten ja keskisuurten työnantajien kynnystä palkata nuoria naisia, arvioi Kelan lakimies Eva Ojala.

–  Perhevapaakorvaus on läheistä sukua vuosilomakustannuskorvaukselle, jota työnantajat ovat voineet hakea vuodesta 1994. Lomakustannuskorvauksia haetaan vuosittain noin 30 000. Oletamme, että perhevapaakorvaushakemuksia tulee yhtä paljon.

– Uusi perhevapaakorvaus saattaa myös lisätä työnantajien tietoisuutta vuosilomakustannuskorvauksesta, joten varaudumme siihen, että senkin hakemusmäärä voi kasvaa.

Perhevapaakorvauksen hakemisella ei kuitenkaan ole kiire vielä toukokuussa, koska hakuaikaa on jopa 6 kuukautta vanhempainrahakauden päättymisestä. Sama hakuaika koskee vuosilomakustannuskorvausta.

Lisätietoja työnantaja-asiakkaille