Työnantajan KIILA-kuntoutuskurssien verkkoasioinnin käyttäjillä pitää olla vahva tunnistus 14.12.2019 mennessä

Työnantajan ammatillisten KIILA-kuntoutuskurssien verkkoasioinnissa Suomi.fi-tunnistus korvaa nykyisen heikon Katso-tunnistuksen 14.12.2019. Sitä ennen palvelun käyttäjien pitää saada vahva tunniste, jotta palvelun käyttöä voi jatkaa sen jälkeen.

Yrityksissä helpointa on antaa KIILA-kurssien asiointipalvelun käyttäjille Suomi.fi-valtuus ”Kuntoutustarpeen ilmoittaminen”. Valtuuden voi antaa toiselle yritykselle tai suoraan henkilölle, joka voi olla omassa tai toisessa yrityksessä.

Yrityksessä Suomi.fi-valtuuden voi antaa

  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen 
  • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin
  • kaupparekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • henkilö, jolle joku edellä mainituista on antanut oikeuden valtuuttaa toisia henkilöitä yrityksen puolesta (valtuutusoikeus).

Julkishallinnossa, yhdistyksissä ja muissa organisaatiomuodoissa joudutaan turvautumaan tilapäiseen ratkaisuun. Niiden puolesta KIILA-kurssia hakevat asiointipalvelun käyttäjien pitää itse käydä vahventamassa Katso-tunnisteensa ennen 14.12.2019. Näin he pitävät palvelun käytettävissä, kunnes heidän organisaationsa pystyy antamaan tarvittavan Suomi.fi-valtuuden.

Julkishallinnolle, järjestöille, yhdistyksille ja seurakunnille mahdollisuus antaa Suomi.fi-valtuuksia avautuu vuonna 2020 sitä mukaa, kun Digi- ja väestötietovirasto (2020 asti Väestörekisterikeskus) ottaa käyttöön tarvittavat virkailijatoiminnot, jotka mahdollistavat valtuutusoikeuden rekisteröinnin virkailija-avusteisesti.

Suomi.fi-tunnistautumisesta kannattaa sopia

Muutoksen jälkeen eli 14.12. alkaen palvelun käyttäjä kirjautuu KIILA-kurssien asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella. Tunnistusvälineenä voi toimia käyttäjän omat pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti. Organisaatioissa on hyvä ennakkoon sopia, mitä tunnistautumisen tapaa käytetään.

Jos KIILA-kurssien asiointipalvelu ei aiemmin ole ollut käytössä

KIILA-kurssien asiointipalvelun kautta työnantaja voi hakea työpaikalle ammatillisia KIILA-kursseja työntekijöilleen. Yksittäiset työntekijät voivat myös itse hakea KIILA-kuntoutusta ns. yksilöpalveluna.

Työnantajan kursseja haetaan aina KIILA-kurssien asiointipalvelun kautta. Käytännössä sen tekee usein työterveyshuollon edustaja.

Jos yritys haluaa ottaa KIILA-kurssien asiointipalvelun ensimmäistä kertaa käyttöönsä, voi se jo nyt antaa palvelun käyttäjille Suomi.fi-valtuuden ”Kuntoutustarpeen ilmoittaminen”. Näin asiointipalvelu on valmis otettavaksi käyttöön Suomi.fi-tunnistuksella 14.12. Julkishallinnolle, järjestöille, yhdistyksille ja seurakunnille mahdollisuus antaa Suomi.fi-valtuuksia avautuu vähitellen vuonna 2020.

Lue lisää