Työnantajan päiväraha-asiointi helpottuu ensi vuonna


Vuoden 2018 aikana Kela alkaa maksaa työnantajalle päivärahat, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen yhdelle pankkitilille. Muutoksen yhteydessä myös työnantajan nimi ja tieto työnantajan käyttämästä kielestä saadaan YTJ-tietopalvelusta. 

Kaikki päivärahat samalle pankkitilille

Nykyisin työnantaja ilmoittaa tilinumeron jokaisessa etuushakemuksessa ja eri hakemuksissa voi ilmoittaa eri tilinumeroita. Jos tilinumero halutaan vaihtaa, se pitää ilmoittaa myös jokaisesta työntekijästä erikseen.

Kelan järjestelmämuutoksen jälkeen työnantaja voi valtuuttaa tietyt henkilöt ylläpitämään maksuosoitetta työnantajan asiointipalvelussa. Valtuutus tapahtuu Katso-palvelussa. Tilinumeron muutoksen voi ilmoittaa myös uudella paperilomakkeella, jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista.

Muutoksella valmistaudutaan sujuvampaan asiointiin ja tulorekisterin hyödyntämiseen, vaikka yhden tilinumeron käyttöön siirrytään jo ennen tulorekisterin  käyttöönottoa.

Kunnilla usein monta pankkitiliä

Valtaosa työnantajista ilmoittaa jo nykyisin vain yhden tilinumeron päivärahojen hakemuksissa. Useita tilinumeroita on käytössä erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä. 

Työnantaja voi helpottaa uuteen käytäntöön siirtymistä ilmoittamalla nykyisissä hakemuksissa aina saman tilinumeron.  Kela suosittelee myös, että asiointipalvelussa ilmoitetaan viitenumero- tai tarkenne-tieto, jotta Kelan maksujen käsittely työnantajan tiliotteella on vaivatonta.  Maksujen yksilöinnissä voidaan käyttää myös työnantajan asiointipalvelun Maksutiedot-yhteenvetoa.

Jos Kela on jo ennen muutosta maksanut kaikki työnantajan päivärahaetuudet samalle pankkitilille, tämä tilinumero näkyy asiointipalvelussa hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Jos taas työnantajalle on maksettu etuuksia useille tileille, tai työnantaja hakee etuutta ensimmäistä kertaa, eikä ole ilmoittanut tilinumeroa Kelaan, Kela pyytää tilinumeron ennen etuuden ratkaisua.  

Muutos vaikuttaa sairaus- ja osasairauspäivärahan, luovutus- ja tartuntatautipäivärahan, kuntoutusrahan sekä erityisäitiys, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen maksamiseen työnantajalle.

Muutos ei aiheuta eSara-tiedostojen lähettäjille pakollista päivitystä, mutta myös eSara-tiedostoja lähettävän työnantajan tilinumero ylläpidetään Työnantajan asiointipalvelussa. Muutoksen jälkeen Kela ei hyödynnä tiedostossa ilmoitettavaa tilinumeroa. 

Työnantajakohtaiseen tilinumeroon siirtymisestä kerrotaan tarkemmin, kun aikataulu tarkentuu.

Työnantajan nimi ja päätöksen kieli rekisteristä

Nykyisin Kela saa työnantajan nimen

  • Katso-palvelusta, jos hakemus lähetetään työnantajan asiointipalvelussa
  • eSara-tiedostosta, jos hakemus lähetetään eSara-tiedostossa
  • Y17-paperilomakkeelta, jos hakemus lähetetään postitse

Nykyisin päätöksessä käytettävä kieli määräytyy yleensä työnantajan hakemuksessa käytetyn kielen mukaan. 

Muutoksen jälkeen Kela antaa Y-tunnukselliselle työnantajalle päätöksen sillä toiminimellä ja sillä kielellä, joka saadaan YTJ-palvelusta. Jatkossakin työnantajan päätös voidaan postittaa muulle taholle tai muulla nimellä, jos hakemuksessa ilmoitetaan muu kuin työnantajanY-tunnuksen mukainen nimi.

Muutos ei aiheuta eSara-tiedostojen lähettäjille pakollista päivitystä.  Muutoksen jälkeen Kela ei hyödynnä tiedostossa ilmoitettavaa työnantajan nimeä, vaan päätöksessä käytetään YTJ:n mukaista työnantajan toiminimeä.

Lue lisää: