Suomi.fi-valtuudet korvaa Katso-palvelun: Valmistaudu hakemaan kunnan valtuutusoikeudet virkailijavaltuuttamispalvelusta

Katso-tunnistuksen käyttö Kelan asiointipalveluissa on päättymässä vaiheittain vuonna 2020. Kelan asiointipalveluihin tunnistaudutaan jatkossa vahvan tunnistamisen välinein, ja Kela-asioita hoidetaan Suomi.fi-valtuusasioiden avulla. Suomi.fi-valtuuksiin lisätään virkailija-avusteinen valtuutusten rekisteröinti, jonka avulla kunnat ja muut yhteisöt voivat hakea työntekijöilleen oikeuksia valtuuksiensa hallintaan.

Kelan asiointipalveluihin tunnistaudutaan henkilökohtaisen vahvan tunnistautumisen välineillä eli joko pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla sitä mukaa, kun asiointipalvelu on siirtynyt pois Katso-tunnistuksesta. Seuraavaksi tämä tapahtuu etuustietopalvelu Kelmussa ja Maksuvaatimuspalvelussa 16.5.2020. Vahvan tunnistamisen välineistä on lisätietoa tiedotteen lopussa.

Suomi.fin valtuudet-palvelussa annettavilla valtuutusoikeuksilla korvataan Katso-palvelussa oleva Katso-pääkäyttäjärooli. Kuntien nimeämät vastuuhenkilöt voivat kesäkuusta 2020 alkaen hakea valtuutusoikeuden, jonka avulla he voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia muille kunnan työntekijöille kunnan Kela-asioiden hoitamista varten. Valtuutusoikeuden rekisteröinti tapahtuu virkailija-avusteisella valtuutusten rekisteröinnillä, ja valtuutusoikeuden hakeminen on välttämätöntä, jotta kunta voi siirtyä Suomi.fi-valtuuksien käyttämiseen.

Virkailijavaltuuttaminen otetaan käyttöön kesällä

Suomi.fin virkailija-avusteinen valtuutusten rekisteröinti avataan kesäkuussa. Silloin kunnat ja muut julkiset toimijat voivat alkaa toimittaa valtuutusoikeuden rekisteröintihakemuksia Suomi.fi-verkkopalvelussa julkaistavalla sähköisellä lomakkeella tai asioimalla rekisteröintipisteessä. Hakemuksen voi lähettää myös postitse. Valtuus astuu voimaan, kun virkailija on sen rekisteröinyt.

Valtuutusoikeudellinen kirjautuu sen jälkeen Suomi.fin Valtuudet-palveluun henkilökohtaisilla vahvan tunnistuksen välineillä ja antaa siellä valtuuksia muille.

Sekä kunnan puolesta valtuuttamaan oikeutettujen työntekijöiden että heidän valtuuttamiensa henkilöiden pitää siis hankkia vahvan tunnistautumisen välineet ennen Suomi.fi-valtuuksien käyttöön siirtymistä.

Muutokseen kannattaa valmistautua ennakkoon

Ennen virkailijavaltuuttamispalvelun avaamista yksittäisessä kunnassa voidaan jo valmistautua seuraavasti:

  1. Tutustukaa Valtuudet-palveluun Suomi.fi-sivuston Ohjeet ja tuki -osiossa
  2. Valitkaa kunnassa vähintään kaksi henkilöä, joille haetaan valtuutusoikeuden rekisteröintiä. He hallinnoivat Suomi.fi-valtuuksia ja voivat antaa valtuuksia sekä kunnan omille työntekijöille ja tarvittaessa myös kunnan ulkopuolella esimerkiksi palkkahallintoa hoitaville tahoille.
  3. Koska Kela-asioinnissa tarvittavia valtuuksia on useita erilaisia, päättäkää, mitä valtuusasioita kukin valtuutusoikeuden saava työntekijä saa hoitaa.  Valtuutusoikeuden voi rajata vain tiettyihin valtuusasioihin.

      Kela-asioinnissa huomattavaa:

      Tutustukaa Kelan eri asiointipalveluiden ohjeisiin, mitkä valtuusasiat kussakin
      palvelussa hyväksytään:

  1. Selvittäkää, ketkä kunnassa ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan valtakirjan, ja arvioikaa, riittääkö yksi allekirjoittaja vai tarvitaanko valtuuttamispäätökselle esimerkiksi esittelijä.

Valtuutusoikeuden rekisteröintihakemukseen pitää liittää allekirjoitettu valtakirja, joka yksilöi valtuutettavat henkilöt ja heidän toimivaltansa. Valtakirjan saa tehtyä Suomi.fi-palvelussa olevalla lomakkeella, joka julkaistaan kesäkuussa. Muuta liitettä kunnan hakemukseen ei tarvita. Kunta allekirjoittaa valtakirjan kuntalain ja sitä täsmentävän työjärjestyksen, hallintosäännön tai muun sellaisen toimivallan osoittavan asiakirjan mukaisesti.

Jos hakemukseen liitettävä valtakirja allekirjoitetaan käsin, kaikilta allekirjoittajilta tarvitaan liitteeksi myös kopio henkilöllisyystodistuksesta. Jos valtakirja allekirjoitetaan sähköisesti varmennekortilla, kopioita henkilöllisyystodistuksista ei tarvita.

Virkailijavaltuuttamispalvelun ohjeet julkaistaan Suomi.fi-sivustolla kesäkuussa samalla, kun palvelu julkaistaan.

Lisätietoa

Katson korvaaminen Kelan palveluissa  
Veron tiedote 20.4.2020 Kuntatoimija: Katso-palvelun käyttö päättyy − toimi näin
Suomi.fi: Valtuudet-palvelu (suomi.fi)
Tunnistaudu pankkitunnuksilla (suomi.fi)
Mobiilivarmenne (suomi.fi)
Kansalaisvarmenteen käyttöönotto (suomi.fi)
Varmenteet ja kortit organisaatioille (suomi.fi)
Yrityksen tai yhteisön puolesta asiointi (suomi.fi)
Materiaalia vahvaan tunnistukseen siirtymisestä Kelan palveluissa