Vuoden 2018 etuuksien euromäärät vahvistetaan vuoden lopussa


Maan hallitus on esittänyt kansaneläkeindeksiin muutosta, joka toteutuessaan säilyttää useimpien etuuksien määrän nykyisellään.

Suuri osa Kelan etuuksista tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaisesti. Lain mukaan Kela vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun.

Perinteisesti Kela on tiedottanut seuraavan kalenterivuoden etuuksien määrät heti, kun kansaneläkeindeksi on vahvistettu.

Tänä syksynä hallitus on esittänyt, että kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jätetään tekemättä ja vuonna 2018 kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin vuoden 2017 tasolle.

Koska hallituksen esityksen käsittely on kesken, Kela ei voi vielä vahvistaa etuuksien ensi vuoden euromääriä.

Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät ja niihin liittyvät tulorajat tiedotetaan, kun hallituksen esitys on käsitelty.

Lisätietoja