Vuoden 2021 muutokset työnantajan Kela-asioinnissa

Vuonna 2021 Kelan verkkoasiointipalveluihin ei pääse ilman Suomi.fi-valtuuksia ja Suomi.fi-tunnistautuminen korvaa Katson myös suojatussa sähköpostissa. eSara-peräkkäistiedostoja voi kuitenkin lähettää 30.4.2021 saakka. Vuoden alusta otetaan käyttöön yrittäjien työterveyshuollon uudet korvaushakemuslomakkeet, Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee ja työnantajien sairausvakuutusmaksut suurenevat.

Yrityksen tai yhteisön asioita hoitaville hankittava Suomi.fi-valtuudet viimeistään 31.12.2020

Yritysten ja yhteisöjen edustajat ovat tähän asti käyttäneet Kelan verkkoasiointipalveluissa Katso-palvelun valtuuksia. Suomi.fi-palvelu on nyt korvannut Katso-palvelun ja vanhat valtuudet täytyy korvata Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan kaikki valtuudet tulee luoda uudelleen Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Y-tunnusten vastuuhenkilöiden täytyy antaa valtuudet organisaationsa asioiden hoitoon nyt, sillä Kelan verkkoasiointipalveluiden osalta Katso-palvelu lakkaa toimimasta vuodenvaihteessa. Ilman Suomi.fi-valtuuksia yritysten ja yhteisöjen verkkoasiointipalveluihin ei pääse 1.1.2021 alkaen.

Muutos tarkoittaa käyttäjille siis kahta asiaa: Suomi.fi-palvelu korvaa Katso-palvelun sekä palveluun tunnistautumisessa että valtuuksissa, jotka oikeuttavat käyttäjän hoitamaan asiointia. Verkkoasiointipalveluiden käyttäjät tarvitsevat siis vahvan Suomi.fi-tunnistusvälineen, jolla palveluihin kirjaudutaan sekä Suomi.fi-valtuudet, joilla korvataan aiemmat Katso-palvelun valtuudet. Ilman Suomi.fi-valtuuksia palveluun ei pääse, vaikka tunnistus onnistuukin.

Ennen vuodenvaihdetta

 • Tarkista Suomi.fin Valtuudet-palvelussa, että sinulla tai henkilöillä, jotka hoitavat asiointia, on tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Varmista myös, että valtuudet ovat oikean tyyppisiä. Esimerkiksi toisen organisaation puolesta asiointia varten henkilö tarvitsee edustamisvaltuuden. Jos sinulla ei ole vielä valtuuksia, selvitä asia omassa organisaatiossasi sen henkilön kanssa, jolla on oikeus myöntää niitä.

  Kelan asiointipalveluissa tarvittavat valtuudet löytyvät näiltä sivuilta:
  Työnantajien valtuusasiat
  Yhteistyökumppanien valtuusasiat.
   
 • Anna valtuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelussa, jos valtuuksia puuttuu tai ne ovat väärän tyyppisiä.

Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan asiointipalveluissa

Usein kysyttyä Katso-palvelun korvaamisesta Suomi.fi-palvelulla

Ohjeet, jos asiointi ei onnistu

Katso-tunnistus lakkaa toimimasta suojatussa sähköpostissa 31.12.2020

Kelalle lähetettävän suojatun sähköpostin Katso-tunnistus on korvautunut Suomi.fi-tunnistuksella. Katso-tunnistus lakkaa toimimasta suojatussa sähköpostissa kuluvan vuoden lopussa.

Katso-tunnistautumistavan käyttö lakkaa Digi- ja väestötietoviraston ilmoittaman aikataulun mukaisesti vuoden 2020 lopussa.

Kun lähetät Kelaan sähköpostia yhteistyökumppanina, on suositeltavaa käyttää sähköpostia lähetettäessä securemail-linkkiä, jossa on Suomi.fi-tunnistautuminen.  Lähetettäessä sähköpostia Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, käytetään kirjautumisessa pankkitunnistetta tai mobiilivarmennetta. On kuitenkin edelleen mahdollista käyttää tunnistamatonta securemail-linkkiä sähköpostia lähetettäessä.

Henkilöasiakkaat asioivat Kelaan kanssa edelleen verkkoasiointipalvelun tai asiakaspalvelun kautta.  

Suojattu sähköposti työnantajille

eSARA-peräkkäistiedostoja voi lähettää 30.4.2021 saakka – Katso-tunniste sai lisäaikaa Ilmoitin.fi-palvelussa

Katso-palvelu on saanut lisäaikaa Verohallinnon Ilmoitin.fi-palvelussa. Näin ollen palvelun käyttäjät voivat lähettää eSARA-peräkkäistiedostoja Kelaan 30.4.2021 saakka. Tämän jälkeen Suomi.fi-tunnistautuminen korvaa Katso-tunnisteen kokonaan, eikä eSARA-peräkkäistiedostoja voi lähettää enää Katso-palvelun päättymisen jälkeen. Palveluun voi kirjautua nyt jo Suomi.fi-tunnistuksella, kun lähetät eSARA-XML-tiedostoja.

Ilmoitin.fi on Verohallinnon ylläpitämä verkkopalvelu, jonka kautta voit lähettää työnantajan hakemuksia ja ilmoituksia eSARA-tiedostoina Kelaan. Voit kerätä tiedostoon usean työntekijän tietoja yhdellä kertaa, jos palkkajärjestelmään on tehty tiedoston muodostamisen edellyttämät muutokset.

Ilmoitin.fi-palvelu työnantajille (eSara) - Työnantajat - kela.fi

Yrittäjien työterveyshuollon uudet korvaushakemuslomakkeet käyttöön 1.1.2021

Yrittäjien työterveyshuollon lomakkeita on uudistettu siten, että niissä huomioidaan 1.1.2020 voimaan tullut sairausvakuutuslain muutos. Yrittäjien työterveyshuoltoa koskevia muutoksia sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Uusia lomakkeita käytetään, kun haetaan korvausta 1.1.2021 tai sen jälkeen annetuista yrittäjien työterveyshuollon palveluista.

Lakimuutoksen seurauksena lomakkeilla ei enää kysytä työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöstä. Jatkossa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen malli ei vaikuta korvausprosenttiin. Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on aina 60 prosenttia. Sairaanhoidon eli korvausluokan II korvaus ei muutu: se on jatkossakin 50 prosenttia.

Uudet lomakeversiot ovat tulostettavissa Kelan sivuilta 1.1.2021 alkaen.

Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, jos tarvitset tietoa työterveyshuollon korvaamisesta, korvausten hakemisesta ja maksetuista korvauksista.

 • Suomenkielinen puhelinpalvelu (ma klo 12-16 ja ti-pe klo 9-12): p. 020 634 4907
 • Ruotsinkielinen puhelinpalvelu (ma-pe klo 9-11): p. 020 634 4908
 • Sähköpostiosoite: tyoterveyshuolto@kela.fi

Yrittäjän lomakkeet

Suomessa työskentelevän sosiaaliturvan ansioraja nousee

Ulkomailta Suomeen tuleva työntekijä voi saada Kelan maksamia etuuksia, jos hän ansaitsee vähintään 726,27 e/kk (723,69 e/kk vuonna 2020). Tuloraja vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausimäärää. Kelan etuuksia voi saada niiltä kuukausilta, joilta tuloraja ylittyy.

Työntekijä ulkomailta Suomeen

Sairausvakuutusmaksut suurenevat vuonna 2021

Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 % maksettavista palkoista (1,34 % vuonna 2020).

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,36 % palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 766 euroa. Maksu nousee 0,18 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 14 766 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia kuten myös vuonna 2020.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,19 prosenttia vuonna 2021. Tämä on 0,04 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2020.

Palkka- ja yrittäjätulosta sairaanhoitomaksu on 0,68 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu on 1,65 %. Sekä sairaanhoitomaksu että eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on saman suuruinen kuin vuonna 2020.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Lisätietoja

Työnantajat

Henkilöasiakkaat