Yksityisten ja julkisten organisaatioiden edustajat, mielipiteenne ovat tärkeitä Kelan verkkoasioinnin kehittämiseksi

Kela kerää yhteisöasiakkaidensa ja kumppaniensa näkemyksiä verkkopalvelujen toimivuudesta. Vastaa kyselyyn viimeistään 18.11. ja vaikuta palvelujen kehittämiseen!

Kelan asiakkaiden kokemukset ja näkemykset palveluista ovat tärkeitä palvelujen kehittämisen lähtökohtia. Järjestämme loka-marraskuussa kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa, miten yhteisöasiakkaamme käyttävät verkkopalveluja ja miten he kehittäisivät asiointia. Kelan verkkoasiointipalveluita ovat esimerkiksi Työnantajan asiointipalvelu ja etuustietopalvelu Kelmu. Toivomme saavamme tietoa esimerkiksi siitä, miten sujuvaa verkkoasiointi on ja mitä vaikeuksia siinä on mahdollisesti ollut. Myös muissa, kuin sähköisissä kanavissa Kela-asioita hoitavien mielipiteet ovat meille arvokkaita.

Kuulut kyselyn kohderyhmään, jos hoidat työssäsi Kela-asioita, ja työskentelet esimerkiksi:

  • yksityisessä yrityksessä tai yhtiössä
  • julkisessa organisaatiossa, kuten valtiolla, kunnassa tai seurakunnassa
  • säätiössä tai yhdistyksessä.

Vastaa kyselyyn viimeistään 18.11.2020

Tule mukaan vaikuttamaan ja vastaa kyselyyn: https://response.questback.com/kela/badeipjo80.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vinkkaa kyselystä myös Kelan verkkopalveluita käyttäville kollegoillesi ja kumppaneillesi!

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti niin, ettei tuloksia voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Vastauksia käytetään ainoastaan palveluiden kehittämiseen.

Tulokset julkaistaan valituissa Kelan kanavissa alkuvuoden 2021 aikana.

Kyselyn toteuttaa Kelan asiakkuuksien kehittämisyksikkö, ja tiedonkeruusta vastaa Kelan digitaalisen tiedonkeruun ryhmä. Lisätietoja kyselystä osoitteesta asiakkuus.kehittamisyksikko@kela.fi.