Eläketuen hakemuslomake on nyt julkaistu kela.fissa

Kela on lähettänyt elokuussa hakemuslomakkeen ja eläketuesta kertovan kirjeen niille henkilöille, jotka Kelan tietojen mukaan tulevat eläketuen piiriin 1.10. alkaen.  Hakemuslomake on nyt julkaistu myös kela.fissa.

Eläketuki on yli 60-vuotiaille pitkään työttömänä olleille tarkoitettu kuukausittainen tuki, jonka tarkoitus on helpottaa erityisesti niiden ikääntyneiden tilannetta, joiden on vaikea työllistyä. Lokakuun alussa voimaan tulevien muutosten myötä sinulla voi olla oikeus eläketukeen, jos olet täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2018 ja ollut lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta työttömänä 1.9.2012– 31.8.2018. Lisäksi edellytetään, että sinulla on ollut oikeus työmarkkinatukeen 31.8.2018.

Voit täyttää kirjeen mukana tulleen hakemuslomakkeen ja lähettää sen Kelaan. Jos et saanut kirjettä, mutta epäilet, että sinulla saattaisi olla oikeus eläketukeen, voit hakea sitä Kelasta. Hakemuslomakkeen voi täyttää ja tulostaa myös kela.fista.

Lue lisää