Takaisinperintä ei saa vaarantaa asiakkaan toimeentuloa 


Kelan ei ole mahdollista sopia sellaisista maksujärjestelyistä, jotka vaarantavat toimeentulotukiasiakkaan toimeentulon.

Jos etuutta on maksettu liikaa tai aiheettomasti, Kela perii sen takaisin. Jos asiakas ei voi maksaa perittävää summaa kerralla takaisin, hän voi sopia Kelan perintäkeskuksen kanssa osamaksusuunnitelmasta. Toinen vaihtoehto on, että takaisin perittävä summa otetaan takaisin eli kuitataan muista asiakkaalle maksettavista Kelan etuuksista.

– Osamaksusuunnitelmaa ei yleensä voida tehdä, jos asiakkaan maksukyky perustuu toimeentulotuen saamiseen tai jos asiakas on muuten vähävarainen. Kela ei voi tehdä maksujärjestelyjä, jotka vaarantaisivat asiakkaan toimeentuloa, toteaa yksikön päällikkö Suvi Onninen Kelasta.

– Tällaisessa tilanteessa asiakkaan kanssa ei myöskään voida sopia perittävän summan kuittaamisesta muista Kelan etuuksista, koska kuittaaminen lisäisi asiakkaan toimeentulotuen tarvetta.

Kela tekee osamaksusuunnitelman toimeentulotukea saaville tai muuten vähävaraisille asiakkaille vain silloin, jos asiakas ottaa yhteyttä Kelaan ja esittää itse sen tekemistä.

Lisätietoja asiakkaille