Kela valvoo työttömyysturvan saajien tuloja


Kela tarkastaa säännöllisesti työttömyysturvaa saavien tulot. Tulot pitää ilmoittaa Kelaan itse. Tulot eivät välttämättä poista oikeutta työttömyysturvaan, vaan etuus sovitellaan ansiotuloihin.

Työttömyysturvan tulonvalvonnassa selvitettiin vuoden 2014 verotiedoissa ilmoitettuja ansiotuloja ja muita tuloja. Jälkikäteisvalvonnassa esiin tulleiden tietojen perusteella tarkastettiin tarkemmin 1 020:n työttömyysetuutta saaneen henkilön tulotiedot. Noin 658:lle valvonnassa mukana olleelle henkilölle oli maksettu etuutta väärin perustein.

Jo valmistuneiden selvitysten mukaan työttömyysturvaa maksettiin liikaa keskimäärin 6 414 euroa henkilöä kohden. Yhteenlaskettuna summa kohoaa lähes 3,8 milj. euroon. Useimmiten työttömyysturvaa oli maksettu liikaa sen takia, että palkkatuloja oli jätetty ilmoittamatta. Vuonna 2014 ilmoittamatta jätettiin suurempia tuloja kuin sitä edeltävänä vuonna (keskimäärin 4 955 euroa henkilöä kohden vuonna 2013).

Jos on syytä epäillä, että liikamaksuun liittyy etuuden hakijan väärinkäytös, Kela pyytää poliisia käynnistämään rikostutkinnan. Tulojen ilmoittamatta jättäminen tai virheellisten tietojen antaminen voi johtaa oikeudenkäyntiin ja rikosseuraamuksiin. Lisäksi liikaa maksetut etuudet peritään takaisin.

Kela saa verottajalta jälkikäteen tiedot työttömyysturvan saajien tuloista.

Kaikkiaan Kela maksoi vuonna 2014 työttömyysetuuksia yli 300 000 henkilölle.

Lisätietoja asiakkaille