Asiointipalvelu näyttää työttömän aktiivisuustiedot
 

Asiointipalvelussa voi tarkistaa, minkä verran aktiivisuutta on kertynyt tammikuun alusta lähtien.

Täyden työttömyysetuuden saamisen ehtona on aktiivisuus, jonka voi osoittaa tekemällä 18 tuntia töitä, tienaamalla yritystoiminnassa vähintään 241 euroa tai osallistumalla 5 päivänä TE-palvelun järjestämään työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Aktiivisuuden pitää kertyä 65 maksupäivää kestävän tarkastelujakson aikana.

Verkkoasiointipalvelussa voi nyt tarkistaa aktiivisuustiedot, jos päätös työttömyysturvan myöntämisestä on tehty.

  1. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Klikkaa kohtaa Aktiivisuutiedot, joka löytyy vasemmasta reunasta Työttömyysturva-otsikon alta.
  3. Aktiivisuustiedoista näkee esimerkiksi yksityiskohtaisesti kaikki aktiivisuutta kerryttäneet työt ja kurssit. Siinä näkyvät myös ne ajanjaksot, joilta aktiivisuutta ei ole edellytetty.  


 


 


Kaikki työllistymistä edistävät kurssit eivät kerrytä aktiivisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi TE-palveluiden järjestämät haastattelut, työllistymissuunnitelman laatimiseen tai tarkistamiseen liittyvät käynnit tai muu neuvonta. Sitä eivät kerrytä myöskään esimerkiksi ESR-rahoitteiset eli Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet, oppilaitosten projektit, kuntien itsenäiset työllisyyspalvelut ja hankkeet tai ammattijärjestöjen kurssit.

Aktiivimalli koskee kaikkia työttömiä työnhakijoita, jotka saavat työttömyysetuutta. Jos työttömyysetuutta leikataan sen takia, että aktiivisuutta ei ole kertynyt, Kela lähettää asiakkaalle päätöksen asiasta.

Omais- ja perhehoitajat sekä työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät eivät ole aktiivimallin piirissä. Aktiivisuutta ei myöskään edellytetä silloin, jos työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai jos lomautus kestää lyhyen aikaa.

Lisätietoja: