Kela ei estä todistamasta oikeudessa


Kuntouttavan työtoiminnan ehdot on määritelty laissa tarkasti.

Julkisuudessa (esim. Saku Timosen blogitekstissä Avussa ja Iltasanomien uutisoinnissa 23.4.) esiintyneet tiedot siitä, että Kela estäisi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa asiakasta menemästä  oikeudenkäyntiin todistajaksi, perustuvat valitettavaan väärinkäsitykseen.

Lain mukaan oikeudenkäyntiin on velvollisuus osallistua, kun sinne kutsutaan. Tämä koskee kaikkia tasapuolisesti. Oikeudessa esiintymisestä maksetaan korvaus ansionmenetyksestä sekä päiväraha ja kulukorvaus. Samanaikaisesti ei kuitenkaan voida maksaa kahta korvausta eli korvausta oikeudenkäynnin ajalta ja etuutta kuntouttavasta työtoiminnasta.

Myös kuntouttavan työtoiminnan säännöt perustuvat lakiin. Hyväksytyt syyt olla pois kuntouttavasta työtoiminnasta on määritelty siinä. Hyväksyttyjen poissaolojen ajalta Kelan maksaa etuutta. Jos työtoiminnasta joutuu olemaan pois ilman hyväksyttävää syytä, palvelun järjestäjän kanssa voi sopia korvaavasta päivästä.

Kela pahoittelee sitä, että asiakkaalle ei ollut viestitty lisäksi siitä, että hän voisi hakea korvausta oikeudenkäyntiin osallistumisesta. Kela aikoo jatkossa kiinnittää neuvontaan enemmän huomiota.

Kela myös ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle sitä, että kuntouttavan työtoiminnan ehdot käydään tältä osin läpi. Hyväksyttävien poissaolojen niin sanottuun tyhjentävään eli muut asiat pois sulkevaan listaan voisi lisätä myös oikeudenkäyntiin osallistumisen. Tällä hetkellä esimerkiksi julkisen luottamustehtävän hoitaminen on hyväksytty syy, ja Kela pyytää harkitsemaan tämän lainkohdan vielä laveampaa määrittelyä.