Kelan työttömyysetuutta leikattiin 80 000 henkilöltä huhtikuussa


Yli puolet Kelan työttömyysturvan saajista täytti aktiivisuusehdon ensimmäisellä tarkastelujaksolla. Toistaiseksi aktiivimalli ei ole lisännyt perustoimeentulotuen saajien määrää.

infograafi, jossa on kerrottu aktiivisuustiedoista tammi-huhtikuussa 2018
Katso kuva täysikokoisena.

Ensimmäinen aktiivimalliin liittyvä 65 maksupäivän tarkastelujakso päättyi kuukausi sitten. Kela tarkistaa arviolta 173 241:n työttömän osalta, täyttyikö aktiivisuusehto tällä jaksolla. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella heistä 90 527 (52,3 %) täyttää aktiivisuusehdon.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Tammi-maaliskuussa 2018 arviolta

  • 177 871 henkilöä sai Kelasta työttömyysturvaa koko tarkastelujakson ajan
  • 4 630 henkilöltä ei edellytetty aktiivimallin mukaista aktiivisuutta
  • 173 241 henkilön osalta tarkistetaan, täyttyikö aktiivisuusehto.

Heistä

  • 90 527 henkilöä (52,3 %) täyttää aktiivisuusehdon:
    • 26 103:llä oli työ- tai yritystoiminnan tuloja
    • 68 462 oli työllistymistä edistävässä palvelussa.

Jo noin 90 % tiedoista on kerätty. Lopullinen tilasto ensimmäisestä tarkastelujaksosta saadaan kuitenkin heinäkuussa.

Huhtikuun aikana Kela antoi 80 349 henkilölle päätöksen työttömyysturvan määrän alentamisesta. Heistä 38,6 % sai perustoimeentulotukea jo maaliskuussa, ennen työttömyysetuuden alentamista. Huhtikuussa perustoimeentulotukea sai 38,4 % heistä, jotka saivat päätöksen työttömyysetuuden alentamisesta. Työttömyysetuuden alentamispäätöksen saaneista 1 549 haki huhtikuussa perustoimeentulotukea ensimmäistä kertaa tai tauon jälkeen.

Tietojen kertyminen työttömyysetuudesta ja aktiivimallista Kelassa
 

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu
Aktiivimallin 1. tarkastelujakso päättyy 30.3. Valtaosa 1. tarkastelujakson etuuspäätöksistä annetaan huhtikuun aikana (työttömyysetuus maksetaan takautuvasti yleensä 4 viikon jaksoissa). Toukokuu on ensimmäinen kuukausi, jolta saadaan kattavat tiedot 2. tarkastelujakson maksuista (huhti–kesäkuu). Toukokuun maksujen tilastot valmistuvat. Kesäkuussa tiedetään, kuinka suuri osa työttömyysetuuksista maksettiin alennettuna, soviteltuna ja täytenä. Kesäkuussa selviää myös, mitä tiedämme näistä ryhmistä.

 

Lopullinen tilasto 1. tarkastelujaksosta valmistuu. Tiedot perustuvat huhti–kesäkuussa tehtyihin päätöksiin.