Toukokuussa työttömyysetuus maksettiin alennettuna 130 000 henkilölle

Aktiivisuusehdon täytti toukokuussa 2018 useampi kuin sen olisi täyttänyt toukokuussa 2017.


Katso kuva täysikokoisena.

Toukokuussa 132 500 henkilöä sai työttömyysetuuden alennettuna, koska he eivät olleet täyttäneet aktiivimallin aktiivisuusehtoa. Heistä 85 957 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 46 588 työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäivän mittaisen tarkastelujakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Työttömyysetuuden saajien määrä oli toukokuussa 2018 pienempi kuin toukokuussa 2017. Kelasta työttömyysetuutta sai 221 982 henkilöä, joka on 6 % vähemmän kuin toukokuussa 2017. Ansiosidonnaista päivärahaa sai 126 626 henkilöä, joka on 15 % vähemmän kuin toukokuussa 2017.

Sen sijaan viime vuoden toukokuuhun verrattuna useampi sai soviteltua työttömyysetuutta tai työttömyysetuutta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Kun työttömyysetuutta saavien kokonaismäärä samaan aikaan pieneni, täytti aktiivisuusehdon toukokuussa 2018 useampi kuin sen olisi täyttänyt toukokuussa 2017.

Toukokuu 2018 verrattuna toukokuuhun 2017

 • Työttömyysetuuksien saajat yhteensä
  • 221 982 henkilöä sai Kelasta työttömyysturvaa, vähennystä 15 106 henkilöä (-6 %)
  • 126 626 henkilöä sai ansiopäivärahaa, vähennystä 22 871 henkilöä (-15 %).
 • Sovitellun työttömyysetuuden saajat
  • 23 768 henkilöä sai Kelasta soviteltua työttömyysetuutta, lisäystä 1 559 henkilöä (7 %)
  • 33 199 henkilöä sai soviteltua ansiopäivärahaa, lisäystä 1 359 henkilöä (4 %)
 • Henkilöt, jotka saivat työttömyysetuutta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta
  • 79 237 henkilöä sai Kelasta työttömyysetuutta työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, lisäystä 3 388 henkilöä (4 %)
  • 16 696 henkilöä sai ansiopäivärahaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta, lisäystä 271 henkilöä (2 %).

Lisää tietoa: