Perustulokokeilu päättyy – osallistuja, muista hakea työttömyysetuutta

Kaksivuotinen perustulokokeilu päättyy 31.12.2018. Perustulon saajan pitää varmistaa, että hänen työnhakunsa on voimassa ja erikseen hakea työttömyysetuutta tai muuta hänelle kuuluvaa etuutta.

Viimeiset perustulot maksetaan 4.12.2018. Kela lähettää marraskuun aikana perustulon saajille kirjeen, jossa neuvotaan, miten heidän pitää toimia kokeilun päättyessä. Kelalla on myös oma puhelinpalvelunumero perustulokokeilun osallistujille. Osallistujien kannattaa ottaa yhteyttä Kelaan tai TE-palveluihin mahdollisimman pian.

Jos perustulon saaja on kokeilun loppumisen jälkeen kokonaan tai osittain työtön eikä hänen työnhakunsa ole voimassa, hänen pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti, sillä työttömyysetuutta voidaan maksaa vain työnhakijalle, joka on työmarkkinoiden käytettävissä.

Asiakkaan pitää myös hakea Kelasta työttömyysetuutta tai muuta hänelle kuuluvaa etuutta, jos hän ei ole hakenut sitä perustulokokeilun aikana. Helpoimmin tuen voi hakea verkossa. Ilman hakemusta työttömyysetuutta tai muuta etuutta ei voida maksaa.

Asiakkaan tilanne selvitetään Kelassa

Jos TE-palvelut asettaa asiakkaalle karenssin loppuvuonna 2018, se saattaa estää työttömyysetuuden maksun vielä perustulokokeilun päättymisen jälkeenkin. Tilanteesta riippuen karenssi voi kestää 15−90 päivää.

Karenssin voi saada työstä eroamisen tai siitä kieltäytymisen takia, työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytymisen tai sen keskeyttämisen takia taikka työllistymissuunnitelmaan liittyvän laiminlyönnin takia. Myös esimerkiksi työskentely, yrittäjyys tai opiskelu voi vaikuttaa työttömyysetuuden saamiseen.

Lisäksi työmarkkinatuen odotusaika voi vaikuttaa asiakkaan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Niille työttömille työnhakijoille, joilla ei ole ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, työmarkkinatukea voidaan maksaa vasta odotusajan jälkeen. Odotusaika kestää enintään 21 viikkoa.

− On tärkeää, että asiakas ottaa hyvissä ajoin ennen perustulokokeilun päättymistä yhteyttä Kelaan tai TE-palveluihin. Kelassa selvitämme jokaisen perustuloa saavan asiakkaan tilanteen perusteellisesti ja varmistamme, että asiakas osaa hakea hänelle kuuluvia etuuksia, sanoo etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkö Mia Helle Kelasta.

Kela palvelee puhelimessa ja ajanvarauksella

Kela palvelee perustulokokeilun osallistujia numerossa 020 371 017 ma–pe klo 9−15. Soittamalla Kelaan osallistujat saavat tietoa perustulokokeilun päättymisestä ja Kelan maksamien etuuksien hakemisesta.

Numerosta voi myös varata ajan Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen. Kun asiakas varaa etukäteen ajan Kelaan, hänen tilanteensa kartoitetaan ja hän saa neuvoja etuuksien hakemisessa.

Perustulokokeilu alkoi 1.1.2017. Kokeilussa 2 000 satunnaisesti valittua työtöntä henkilöä on saanut perustuloa 560 e/kk riippumatta muista tuloistaan tai esimerkiksi siitä, hakevatko he töitä. Perustulo on ollut vastikkeeton etuus, jonka määrää muut etuudet tai palkkatulot eivät ole pienentäneet.

Perustulon saaja on voinut valita kokeilun aikana, hakeeko hän työttömyysetuutta tai muuta hänelle kuuluvaa etuutta. Kela on suositellut osallistujille etuuksien hakemista kokeilun aikana.

Lisätietoja asiakkaille: