Puolison tulot eivät jatkossa vaikuta työmarkkinatukeen

Jos puolison tulot ovat estäneet työmarkkinatuen saamisen, uusi hakemus kannattaa tehdä jo joulukuun puolella.

1.1.2013 lähtien puolison tulot eivät enää vähennä työmarkkinatuen tai kotoutumistuen määrää.

Niiltä työttömiltä työnhakijoilta, joilta työmarkkinatuki tai kotoutumistuki on hylätty puolison tulojen vuoksi tai eivät ole sitä edes hakeneet, tarvitaan nyt uusi hakemus. Työmarkkinatuen hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.

Ne työmarkkinatukipäätökset, joissa puolison tuet ovat vähentäneet tuen määrää, korotetaan Kelassa automaattisesti, eikä uutta hakemusta tarvita.

Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on muun muassa, että tuen saaja on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.Jos työnhaku on voimassa ja hakemus laitettu Kelaan joulukuussa 2012 ja viiden päivän omavastuuaika on kulunut, työmarkkinatukea voidaan maksaa heti lain astuttua voimaan tammikuun alussa.Omavastuuaika voi alkaa kulua vasta, kun työnhaku on laitettu voimaan TE-toimistossa.

Työmarkkinatuen määrään vaikuttavat jatkossakin työtulojen lisäksi pääomatulot, yritystoiminnan tulot ja muut jatkuvat tulot. Myös vanhempien tulot saattavat vaikuttaa työmarkkinatukeen, jos tuen saaja asuu heidän kanssaan samassa taloudessa.

Lisätietoja asiakkaalle

Näin haet työmarkkinatukea

Työttömyysajan tukien palvelunumero 020 692 210 ma–pe 8–18