Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun asiakasraatien osallistujat on nyt valittuAsiakasraateihin valittiin asiakkaita, jotka käyttävät tulkkausta eri tarpeisiin ja joilla on erilaisia kommunikaatiomenetelmiä. Tavoitteena oli myös saada mukaan osallistujia eri puolilta Suomea.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun asiakasraadit järjestetään Helsingissä 23.10. ja Tampereella 6.11. Raadeissa keskustellaan esimerkiksi tulkin tilaamisesta ja tulkkauspalveluista tiedottamisesta. Raadeissa on myös tarkoitus pohtia ja ideoida, miten tulkkauspalvelua voisi kehittää tulevaisuudessa. Helsingin ja Tampereen tilaisuuksien sisältö on sama.

Asiakasraadit herättivät mukavasti kiinnostusta, joten kaikkia ilmoittautuneita ei voitu tällä kertaa ottaa mukaan. Yhdessä raadissa voi olla mukana enintään 10 asiakasta, jotta kaikki voivat saada äänensä kuuluviin.  

Asiakasraadit pidetään suomeksi ja tulkataan osallistujien tarpeiden mukaan. Mukaan ilmoittautui myös useita suomenruotsalaisia asiakkaita, joita ei nyt pystytty kutsumaan mukaan. Heille pyritään järjestämään erillinen tilaisuus syksyn aikana.

Valituille osallistujille on lähetetty kutsut sähköpostilla. Kela korvaa osallistujien matkakulut. Muuta korvausta osallistujille ei makseta.

Asiakasraadit eivät ole pysyviä

Kela järjestää asiakasraateja vuosittain vaihtuvista teemoista. Yksi vuoden 2018 teemoista on erinomainen asiakaskokemus. Aiemmin Kela on järjestänyt asiakasraateja esimerkiksi toimeentulotuesta, työkyvystä ja kansainvälisistä tilanteista. Kelan asiakasraadit eivät ole pysyviä. Niiden avulla kuullaan tavallisia asiakkaita eri asiakasryhmistä, jolloin Kela saa asiakkailta syvempää tietoa palveluistaan ja toiminnastaan. 

Asiakasraadeista saatua tietoa hyödynnetään, kun palveluita kehitetään. Yksittäisiä kehittämisideoita ja ‑tarpeita voidaan toteuttaa nopeastikin, laajemmat tarpeet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan pidemmällä aikavälillä.