Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun Itäisen alueen täydennyshankinta

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Kela hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Itäisen alueen täydennyshankinnassa on kyse lisäresurssien hankinnasta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Täydennyshankinnasta on julkaistu 31.1.2022 hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavalla.

Täydennyshankinta perustuu 19.6.2020 Hilmassa julkaistuun aikaisempaan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevaan tarjouspyyntöön, jolla ei saatu hankittua riittävää tulkkausresurssia asiakkaiden tarpeisiin. Katso hankitun tulkkiresurssin määrä 9.3.2021 (pdf).

Aiemmin julkaistu tarjouspyyntö: Hilma 2020-049394, EUVL 2020/S 118-287492.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta.