Vammaisten tulkkauspalvelun käyttö kaksinkertaistui 10 vuodessa

 

 

Syyskuun 1. päivänä on kulunut 10 vuotta siitä, kun laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta astui voimaan ja palvelu siirtyi Kelan vastuulle. Palvelun käyttö on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2011 vuoteen 2019.

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Laki on mahdollistanut maanlaajuisen tulkkauspalvelun henkilöille, joilla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Palvelun siirtäminen Kelaan on edistänyt asiakkaiden yhdenvertaisuutta: tulkkaus järjestetään asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta samalla tavalla.

– Palvelua on vuosien varrella kehitetty asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Yksi esimerkki on 3 vuotta sitten käyttöön otetut henkilökohtaiset tulkkilistat. Niiden avulla asiakkaat voivat nyt entistä paremmin vaikuttaa siihen, kuka heille tulkkaa, sanoo Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen päällikkö Sari Paloposki.

Laki toi mukanaan myös oikeuden saada tulkkausta ulkomaan matkoilla. Vuonna 2019 palvelua käytti ulkomaan matkoilla yhteensä 290 henkilöä. Heistä kuulovammaisia oli 140, puhevammaisia 82 ja kuulonäkövammaisia 68.

Palvelun käyttö kaksinkertaistui vuodesta 2011 vuoteen 2019

Kela on kerännyt tulkkauspalvelun tilastoja vuodesta 2011 alkaen. Tilastoissa seurataan muun muassa tulkkaustilauksia ja käytettyjä tunteja.

Tulkkaustilausten määrä on vajaassa kymmenessä vuodessa kaksinkertaistunut. Vuonna 2011 asiakkaat tekivät 88 000 tilausta, ja yhdeksän vuotta myöhemmin, 2019, he tekivät 174 000 tilausta.

Käytettyjen tulkkaustuntien määrä on kasvanut vielä enemmän. Vuonna 2011 asiakkaat käyttivät noin 210 000 tulkkaustuntia, ja vuonna 2019 tuntien määrä oli kasvanut noin 510 000:een.

Käytön kasvu näkyy myös kustannuksissa. Vuonna 2011 palvelun kustannukset olivat 27,0 milj. euroa. Vuonna 2019 palvelun kustannukset olivat nousseet 48,1 milj. euroon.

Sen sijaan käyttäjien määrässä ei kymmenen vuoden aikana ole tapahtunut suuria muutoksia.

Tulkkauspalveluun oli vuoden 2019 lopussa oikeutettu yhteensä 5 900 henkilöä. Heistä 3 400 käytti palvelua vähintään 1 tunnin vuodessa. Palvelun käyttäjistä suurin osa, 2 300 asiakasta, on kuulovammaisia. Puhevammaisia käyttäjiä on 800 ja kuulonäkövammaisia 270. Puhevammaisten käyttäjien määrä on kasvanut eniten.

Koronaepidemia vaikutti palvelun käyttöön alkuvuonna 2020

Vuoden 2020 tammikuusta kesäkuuhun palvelun käyttö väheni verrattuna alkuvuoteen 2019. Keväällä monet palvelut ja harrastukset, joihin asiakkaat tilaavat tulkkauspalvelua, jäivät tauolle koronaepidemian takia. Tästä johtuen tulkkaustilausten ja käytettyjen tulkkaustuntien määrät laskivat.

Vuoden 2020 tammikuusta maaliskuuhun palvelun käyttö oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Huhtikuusta kesäkuuhun tilausten määrä väheni kuitenkin noin 30 % verrattuna edellisvuoteen. Tulkkaustilauksia oli noin 32 000, kun vuotta aiemmin tilauksia oli 43 000. Tulkkaustuntien määrä laski samana aikana yli 50 %. Huhtikuusta kesäkuuhun tulkkauspalvelua käytettiin vain 60 000 tuntia, joka on 70 000 tuntia vähemmän kuin vastaavana aikana 2019.

Asiakkaiden tilanteen helpottamiseksi Kela antoi tuottajille luvan tarjota tulkkausta etänä. Samalla Kelan oman etäpalvelun aukioloja laajennettiin.

Alkuvuonna 2020 vammaisten tulkkauspalvelun kustannukset olivat 19,3 milj. euroa. Edellisvuonna samaan aikaan kustannukset olivat 24,0 milj. euroa.

Lue lisää