Toimeentulotuen liitteet kulkevat kätevästi
verkossa – valitse oikea verkkopalvelu

Toimeentulotuen liitteet on helpointa toimittaa Kelaan verkossa. Asiakkaan on kuitenkin hyvä huomata, että verkossa on oma palvelunsa muutoksenhaulle. Muutoksenhakupalvelussa ei voi hakea tukea eikä pidä lähettää hakemukseen tarvittavia liitteitä.

Kun asiakas hakee Kelasta perustoimeentulotukea, hänen pitää toimittaa hakemuksen mukana tarvittavat liitteet. Tavallisimpia liitteitä ovat esimerkiksi tiliotteet, sähkölasku, kotivakuutuslasku ja julkisen terveydenhuollon laskut. Asiakas näkee hakemuksestaan, mitä liitteitä pitää lähettää.

Kela antaa päätöksen toimeentulotuesta normaalisti 7 arkipäivän (ma–pe) kuluessa siitä, kun hakemus ja tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa se, että kaikki tarvittavat liitteet toimitetaan ajoissa.

Helpointa liitteiden toimittaminen on verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Verkkohakemuksessa riittää selkeä kännykällä otettu kuva liitteestä.

Oikaisuvaatimuksen liitteille oma osoitteensa

Kelan muutoksenhakupalvelu osoitteessa https://asiointi.kela.fi/eValitus on tarkoitettu ainoastaan oikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemiseen sekä näihin liittyvien liitteiden toimittamiseen. Oikaisuvaatimukseen ja valitukseen liittyvät liitteet voi toimittaa muutoksenhakupalvelussa vuorokauden kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimus tai valitus on tehty verkkopalvelussa.

Kelan muutoksenhakupalvelussa ei voi hakea toimeentulotukea. Muutoksenhakupalvelun kautta ei myöskään pidä lähettää toimeentulotukihakemukseen tarvittavia liiteitä. Jos asiakas lähettää toimeentulotuen hakemukseensa tarvittavat liitteet muutoksenhakupalvelun kautta, hakemuksen käsittely voi viivästyä.

Lisätietoa asiakkaille: