Ammatillisen kuntoutuksen palveluissa suoraan asiakkaalle maksettava korvaus ravinnosta

Kela on korvannut Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä (AKSE), Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa (TEAK) ja Ammatillinen Taito-kuntoutuskursseissa (Taito-kurssi) palveluntuottajille korvauksen asiakkaan ravinnosta silloin, jos kuntoutuksen palveluntuottajalla ei ole ollut mahdollista järjestää asiakkaiden ruokailua työharjoittelun aikana tai esimerkiksi asiakkaan erityisruokavalion vuoksi. Jos palveluntuottaja ei ole edellä mainituissa tilanteissa järjestänyt asiakkaan ruokailua, palveluntuottaja on perinyt Kelalta korvauksen ja maksanut tämän erikseen määritellyn kiinteän rahamäärän suoraan asiakkaalle.

Edellä mainitulla korvauksella asiakas on kattanut kuntoutuspäivän aikaisia ruokailukustannuksia. Verohallinnon mukaan asiakkaan saamassa rahallisessa korvauksessa on kyse muusta veronalaisesta ansiotulosta, josta palveluntuottajan olisi toimitettava ennakonpidätys ja tehtävä ilmoitus maksusta tulorekisteriin.

Palveluntuottajille teetetyn kyselyn mukaan ennakonpidätyksen toimittaminen aiheuttaisi palveluntuottajalle huomattavaa lisätyötä. Edellä mainituista syistä Kela lopettaa 10.8.2021 sellaisen ravintokorvauksen maksamisen palveluntuottajalle, jonka palveluntuottaja on maksanut suoraan asiakkaalle. Tämä koskee myös asiakkaita, joiden kuntoutus on parhaillaan kesken.

Kela ei päivitä muutoksen vuoksi sopimusten hintaliitteitä.

Asiakkaiden kuntoutuksen toteuttamisen turvaamiseksi Kela kannustaa palveluntuottajia järjestämään asiakkaiden ruokailun työharjoittelun aikana, jos se vain on mahdollista. Suosittelemme, että asiakkaiden ruokailu järjestetään työharjoittelupaikkojen ruokalassa tai niiden läheisyydessä olevissa ruokapaikoissa. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä (AKSE) asiakkaiden ruokailu järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai erillisissä ruokailutiloissa myös niissä tilanteissa, kun asiakkaalla on erityisruokavalio.

Palveluntuottaja ei voi enää maksaa rahallista korvausta asiakkaalle. Palveluntuottajan harkinnassa on se, miten se asiakkaiden ruokailun järjestää. Palveluntuottaja voi sopia esim. kaupan tai aterioita toimittavien yritysten kanssa asiakkaan ravinnon järjestämisestä (lounas/päivällinen ja tarpeelliset välipalat). Tuolloin palveluntuottaja vastaa ravinnosta aiheutuvista kustannuksista.

Edellisissä tilanteissa Kela korvaa palveluntuottajalle sopimuksen hintaliitteen mukaisen korvauksen ruokailun järjestämisestä:

  • Ravinto, avohoito, pati/ulti asiakas (TEAK sopimus voimassa ajalla 2021-2022)
  • Ravinto, avohoito (AKSE)
  • Ravinto, avohoito (Taito-kurssit)

Jos asiakas tekee kotietätyötä Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) tai Taito-kurssien ulkopuolisen työharjoittelun aikana ja palveluntuottajalla on mahdollisuus järjestää asiakkaan ruokailu, Kela korvaa palveluntuottajalle sopimuksen hintaliitteen mukaisen korvauksen ravinnosta.

Jos asiakkaalle aiheutuu kuntoutukseen osallistumisesta ylimääräisiä kustannuksia (esim. ravinto) ja hän saa kuntoutuksen ajalta vähimmäismääräistä kuntoutusrahaa, asiakkaalla voi olla oikeus ylläpitokorvaukseen. Lisätietoa ylläpitokorvauksesta https://www.kela.fi/yllapitokorvaus.